Hopp til innhold

En vei formet som en filmstripe strekker seg mot horisonten. Manipulert foto.
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. FilmkunnskapChevronRight
  4. FilmanalyseChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Filmanalyse

Filmanalyse handler om å studere filmens dramaturgi og fortelleteknikk. Dette kan hjelpe deg til å fange filmens dypere mening, og gjøre deg til en mer kritisk mediebruker.

En vei formet som en filmstripe strekker seg mot horisonten. Manipulert foto.

Filmanalyse er noe du skal jobbe med i flere fag som for eksempel mediefag, norsk og engelsk. På samme måte som når du i analyse av bøker er på jakt etter å finne ut av hva forfatteren vil med teksten, skal du i en filmanalyse undersøke hva filmen forteller på et dypere plan.

Filmanalyse vil kunne lære deg mye om filmspråk og om film generelt, og det er mange sider ved filmmediet som kan vektlegges. Om du velger å undersøke filmens dramatiske oppbygging, karakterer, sjanger, bruken av filmatiske virkemidler eller filmens tema, handler om hvilke spørsmål du ønsker å få svar på i analysen.

Læringsressurser

Filmanalyse

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale