Hopp til innhold

  1. Home
  2. KinesiskChevronRight
  3. Leksjon 10: TransportChevronRight
  4. Forklaringer til grammatikk i leksjon 10ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Forklaringer til grammatikk i leksjon 10

Under følger forklaringer til grammatikk for dialogen Transport.

Kinesiske skrifttegn. Betydning: grammatikk. Illustrasjon.

1. Modalpartikkelen le

已经很晚了。

Yǐjīng hěn wǎn le.

«Det har allerede blitt sent.»

le er en såkalt modalpartikkel som kommer på slutten av setninger på kinesisk (den kalles derfor også en setningsfinal partikkel). Den har som funksjon å indikere at det som uttrykkes i setningen, anses som en «ny situasjon» av taleren (derav navnet «modal»; den uttrykker talerens modus på en gitt måte). Partikkelen le brukes når taleren vil gi en «statusoppdatering» om situasjonen han/hun befinner seg i, og vektlegger informasjonen som er relevant for lytteren i situasjonen. le er ofte vanskelig å oversette direkte, men eksempelsetningen øverst kan sies å uttrykke noe i retning av «(Det er) allerede (blitt) sent (nå).». le er til stede i denne setningen fordi taleren innser eller vil presisere noe nytt og relevant ved situasjonen.

NB! På kinesisk finnes det to forskjellige ord som begge uttales le og skrives med tegnet . Disse har både forskjellige funksjoner og bruksmåter og må ikke blandes. De kan kalles henholdsvis setnings-le (brukt her) og verb-le (forklares senere).

2. Modalpartikkelen ba

我们回家吧!Wǒmen huíjiā ba! – «La oss dra hjem!»

ba er enda en setningsfinal modalpartikkel som brukes når setningen er et forslag.

Eks.: 我们吃饭吧!Wǒmen chīfàn ba! – «La oss spise!»

NB! Sammenlign med ma:

我们现在吃饭吗? «Skal vi spise nå?»
Wǒmen xiànzài chīfàn ma?

我们现在吃饭吧! «La oss spise nå!»
Wǒmen xiànzài chīfàn ba!

Her ser vi hvordan setningsfinale partikler på kinesisk endrer betydningen til hele setningen de følger etter, på ulike måter. Disse er viktige og spesielle for kinesisk grammatikk.

Se også leksjon 6, punkt 6 om ba.

3. Adverbet hái

我们还打车吗?  «Tar vi fortsatt taxi (videre)?»

Wǒmen hái dǎchē ma?

hái kan bety flere ting, men betydningen kommer som oftest frem ut fra konteksten. Her er de viktigste:

A. hái – «ennå/fortsatt»

他还是*一个小孩子。 «Han er ennå et barn.»
Tā háishi yí ge háizi.

*Selv om tegnene er de samme, er dette forskjellig fra 还是 háishi i betydningen «eller» (konjunksjon), som kommer mellom A og B i alternativspørsmål. Eksempel:
你是中国人还是英国人? Nǐ shì zhōngguórén háishi yīngguórén? – «Er du kineser eller brite?»

Sammenlign:

«ennå»

adverb

还是

«eller»

konjunksjon

«å være»

verb

På grunn av det kinesiske skriftspråket må ofte orddelingen i slike tilfeller identifiseres via kontekst og syntaktisk struktur, siden kinesisk ikke bruker mellomrom slik vi gjør på norsk.

B. hái – «også» / «i tillegg»

我喜欢看书,还喜欢看电影。

Wǒ xǐhuan kànshū, hái xǐhuan kàn diànyǐng.

«Jeg liker å lese bøker og liker i tillegg å se film.»

hái har som vi ser flere (men relaterte) betydninger. Til felles har de det at hái alltid kommer foran verbet, uavhengig av den mer spesifikke betydningen hái kan ha i en gitt kontekst. Se også punkt 2 under Forklaringer til vokabular.

Læringsressurser

Leksjon 10: Transport

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs