Hopp til innhold

  1. Home
  2. KinesiskChevronRight
  3. Leksjon 3: FamilieChevronRight
  4. Forklaringer til vokabular i leksjon 3ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forklaringer til vokabular i leksjon 3

Under følger forklaringer til vokabular for dialogen Familie.

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

1. liǎng

Kinesisk har to ord for tallet to, èr og liǎng. liǎng brukes hvis det skal være et målord etter det, ellers brukes èr. Det eneste unntaket er hvis det som kommer foran målordet, er et titall, som i 二十二 èrshí’èr. Her vil man bruke èr selv om det etterfølges av et målord, for eksempel 二十二个人 èrshí’èr ge rén, ikke *二十两个人 èrshíliǎng ge rén.

2. 兄弟姐妹 xiōng-dì-jiě-mèi

«(Store)bror – lillebror – storesøster – lillesøster». På kinesisk listes ofte relaterte eller motsatte konsepter eller ting opp på denne måten og utgjør faste uttrykk. 兄弟姐妹 xiōng-dì-jiě-mèi er det tilsvarende uttrykket for «søsken» på kinesisk, og vi bruker det for eksempel når vi spør om noens familiemedlemmer. Vi kan også snakke om kun 兄弟 xiōngdì eller 姐妹 jiěmèi, hvis vi bare snakker om det ene versus det andre. Merk likevel at hvis vi snakker om spesifikke søskenforhold, heter det henholdsvis 哥哥 gēge, 弟弟 dìdi, 姐姐 jiějie og 妹妹 mèimei. xiōng er et mer «høyverdig» ord som brukes i faste og mer spesialiserte uttrykk. 哥哥 gēge er det vanligste ordet for storebror.

3. de

Markøren de brukes som regel ikke når vi uttrykker forholdet vårt til familiemedlemmer. Ellers er den nødvendig. Vi sier ikke *我狗 wǒ gǒu – «hunden min» – eller *我车 wǒ chē – «bilen min». Men vi kan si 我爸爸 wǒ bàba – «faren min».

4. zhēn

Zhēn betyr «virkelig; veldig» og er en sterk intensifikator. Som vi har vært innom tidligere betyr hěn også «veldig», men i de fleste setninger med tilstandsverbpredikat, altså hvor subjektet beskrives av et påfølgende tilstandsverb (uten verbet shì – «å være»), må vi ha med hěn uten at dette nødvendigvis uttrykker betydningen «veldig». Det er bare hvis hěn er trykksterkt, altså at vi tydelig legger trykket på ordet hěn når vi sier det, at det får omtrent samme betydning som zhēn.

Læringsressurser

Leksjon 3: Familie

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs