1. Home
  2. KinesiskChevronRight
  3. Leksjon 2: Å bli kjent med en medstudentChevronRight
  4. Forberedelse til leksjon 2ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Forberedelse til leksjon 2

Leksjon 2: Å bli kjent med en medstudent

Studenter snakker sammen. Foto.

Forberedelse

准备

Zhǔnbèi

Dette bør du vite på forhånd:

• hvordan du hilser på noen på kinesisk
• hvordan du spør om og forteller hva du heter
• hva slags tiltaleformer, måter å hilse på og navn som brukes i Kina

Dette skal du lære:

Språk:
• å si «God morgen!»
• å spørre om og fortelle om du kjenner noen eller ikke
• å si om noen er en venn eller en medstudent
• å spørre hvem noen er
• å spørre om og fortelle om noens nasjonalitet

Språk, samfunn og kultur:
• noen trekk ved kinesernes forhold til utlendinger opp gjennom historien
• hvordan det er å være utlending i Kina
• utlendingers holdninger til Kina historisk sett

Før du starter, tenk igjennom følgende:

• Hva snakker vi om når vi skal bli kjent med nye klassekamerater i Norge?
• Hvilke holdninger har nordmenn til utlendinger, og hvordan ser utlendinger på Norge?
• Hvilke holdninger har vi til Kina og kineserne?

Læringsressurser

Leksjon 2: Å bli kjent med en medstudent

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs