1. Home
  2. KinesiskChevronRight
  3. Leksjon 2: Å bli kjent med en medstudentChevronRight
  4. Å bli kjent med en medstudentChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å bli kjent med en medstudent

To vestlige kvinner og en kinesisk mann snakker sammen om å reise på ferie. Illustrsjon.

Li Meiyu kommer i prat med en annen student før de skal ha første time på morgenen.

Å bli kjent med en medstudent

0:00
Å bli kjent med en medstudent

Tekst på pinyin:

Rènshi tóngxué

Lǐ Měiyù:

Zǎo! Qǐng wèn, nǐ jiào shénme míngzi?

Tiánzhōng Tàiláng:

Zǎo! Wǒ jiào Tiánzhōng Tàiláng.

Lǐ Měiyù:

Nǐ hǎo, wǒ jiào Lǐ Měiyù. Nǐ rènshi Mǎ Hóng ma?

Tiánzhōng Tàiláng:

Wǒ bú rènshi. Tā shì shéi?

Mǎ Hóng:

Tā shì wǒde péngyou, yě shì wǒmende tóngxué.

Tiánzhōng Tàiláng:

Tā shì nǎlǐ rén?

Mǎ Hóng:

Tā shì nuówēirén. Wǒ yě shì nuówēirén. Nǐ ne? Nǐ shì zhōngguórén ma?

Tiánzhōng Tàiláng: Wǒ bú shì zhōngguórén, wǒ shì Rìběn dōngjīngrén.

Nøkkelord

rènshi – å kjennetā – hun
shì – å værenǎlǐ – hvor
shéi – hvemnuówēirén – nordmann
péngyou – vennzhōngguórén – kineser
tóngxué – medstudentrìběnrén – japaner

认识同学

李美玉:

早!请问,你叫什么名字?

田中太郎:

早!我叫田中太郎。

李美玉:

你好,我叫李美玉。你认识马红吗?

田中太郎:

我不认识。她是谁?

李美玉:

她是我的朋友,也是我们的同学。

田中太郎:

她是哪里人?

李美玉:

她是挪威人,我也是挪威人。你呢?你是中国人吗?

田中太郎:

我不是中国人,我是日本东京人。

Kinesisk tradisjonell

認識同學

李美玉:

早!請問,你叫什麼名字?

田中太郎:

早!我叫田中太郎。

李美玉:

你好,我叫李美玉。你認識馬紅嗎?

田中太郎:

我不認識。她是誰?

李美玉:

她是我的朋友,也是我們的同學。

田中太郎:

她是哪裡人?

李美玉:

她是挪威人,我也是挪威人。你呢?你是中國人嗎?

田中太郎:

我不是中國人,我是日本東京人。

«Han» og «hun»

Legg merke til at ordet for «han» og «hun» har nøyaktig samme uttale på kinesisk, nemlig . Det er derfor ikke mulig å vite om man snakker om en gutt/mann eller jente/kvinne når man refererer til noen i tredjeperson i muntlig kinesisk. I skriftlig kinesisk skiller vi mellom tā – «han» – og tā – «hun».

Vis tekst på norsk

Tekst på norsk:

Å bli kjent med en medstudent

Li Meiyu:

God morgen! Kan jeg spørre hva du heter?

Tanaka Taro:

God morgen! Jeg heter Tanaka Taro.

Li Meiyu:

Hei, jeg heter Li Meiyu. Kjenner du Ma Hong?

Tanaka Taro:

Nei, jeg kjenner ikke henne. Hvem er hun?

Li Meiyu:

Hun er min venn og er også vår medstudent.

Tanaka Taro:

Hvor er hun fra?

Li Meiyu:

Hun er nordmann. Jeg er også nordmann. Hva med deg? Er du kineser?

Tanaka Taro:

Jeg er ikke kineser. Jeg er japaner og kommer fra Tokyo.

Læringsressurser

Leksjon 2: Å bli kjent med en medstudent

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs