Hopp til innhold

  1. Home
  2. KinesiskChevronRight
  3. Leksjon 1: Hei!ChevronRight
  4. Gloseliste til leksjon 1ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Gloseliste til leksjon 1

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

第一课:生词

Dì yī kè: shēngcí

ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
你好 nǐ hǎouttrhei; god dag
Eksempler
NrTekst
1你好,小王!
Nǐ hǎo, xiǎo Wáng!
God dag, lille Wang!
2李先生,你好
Lǐ xiānsheng, nǐ hǎo.
God dag, herr Li.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
pprdu; deg
Eksempler
NrTekst
1叫什么名字?//叫什麼名字?
jiào shénme míngzi?
Hva heter du?
2是学生。//是學生。
shì xuésheng.
Du er student.
3好吗?//好嗎?
hǎo ma?
Har du det bra?
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
hǎotvgod; bra
Eksempler
NrTekst
1
hǎo!
Hei!
2

吗?//你嗎?
hǎo ma?

Har du det bra?

3我很
Wǒ hěn hǎo.
Jeg har det bra.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
李美玉 Měiyùegnetternavn + fornavn
Eksempler
NrTekst
1我叫李美玉
Wǒ jiào Lǐ Měiyù.
Jeg heter Li Meiyu.
2我的名字叫李美玉
Wǒ de míngzi jiào Lǐ Měiyù.
Mitt navn er Li Meiyu.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
马红 馬紅Hóngegnetternavn + fornavn
Eksempler
NrTekst
1我叫马红
Wǒ jiào Mǎ Hóng.
Jeg heter Ma Hong.
2我的名字叫马红
Wǒ de míngzi jiào Mǎ Hóng.
Mitt navn er Ma Hong.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
老师 老師lǎoshīnlærer
Eksempler
NrTekst
1我是老师,不是学生。//我是老師,不是學生。
Wǒ shì lǎoshī, bú shì xuésheng.
Jeg er lærer, ikke student.
2老师叫什么名字?//王老師叫什麼名字?
Wáng lǎoshī jiào shénme míngzi?
Hva heter lærer Wang?
3我的老师是中国人。//我的老師是中國人。
Wǒ de lǎoshī shì Zhōngguórén.
Læreren min er kineser.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
nínpprDe; Dem
Eksempler
NrTekst
1
nín hǎo
hei; god dag
2贵姓?//貴姓?
Nín guì xìng?
Hva er Deres ærverdige etternavn?
3是老师吗?//是老師嗎?
Nín shì lǎoshī ma?
Er De lærer?
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
guìtvdyr;dyrebar
Eksempler
NrTekst
1姓?//您姓?
Nín guì xìng?
Hva er Deres ærverdige etternavn?
2这件衣服很。//這件衣服很
Zhè jiàn yīfu hěn guì.
Dette klesplagget er veldig dyrt.
3了!//太了!
Tài guì le!
[Det er] altfor dyrt!
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse

xìngn/vetternavn; å hete (til etternavn)
Eksempler
NrTekst
1什么?//你什麼?
xìng shénme?
Hva heter du til etternavn?
2王。
xìng Wáng.
Jeg heter Wang til etternavn.
3王是我的,玉是我的名。
Wáng shì wǒ de xìng, Yù shì wǒ de míng.
Wang er mitt etternavn, Yu er mitt fornavn.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
你们 你們nǐmenpprdere
Eksempler
NrTekst
1你们好!//你們好!
Nǐmen hǎo!
Hei [dere]!
2你们叫什么名字?//你們叫什麼名字?
Nǐmen jiào shénme míngzi?
Hva heter dere?
3你们是学生。//你們是學生。
Nǐmen shì xuésheng.
Dere er studenter.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse

wángegnetternavn; konge
Eksempler
NrTekst
1

我姓
Wǒ xìng Wáng.
Jeg heter Wang til etternavn.

2挪威有国。//挪威有國
Nuówēi yǒu guówáng.
Norge har konge.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse

pprjeg; meg
Eksempler
NrTekst
1是挪威人。
shì nuówēi rén.
Jeg er nordmann.
2妈妈喜欢。//媽媽喜歡
Māma xǐhuan .
Mamma liker meg.
3你和都是学生。//你和都是學生。
Nǐ hé dōu shì xuésheng.
Du og jeg er begge studenter.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
-mensuff(uttrykker flertall)
Eksempler
NrTekst
1//你
men
dere
2//他
men
de; dem
3//我
men
vi; oss
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse

jiàovå hete (til fornavn eller fullt navn)
Eksempler
NrTekst
1什么名字?//你什麼名字?
jiào shénme míngzi?
Hva heter du?
2李美玉。
jiào Lǐ Měiyù.
Jeg heter Li Meiyu.
3马老师马红。//馬老師馬紅。
Mǎ lǎoshī jiào Mǎ Hóng.
Lærer Ma heter Ma Hong.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
什么 什麼shénmespo; sprhva
Eksempler
NrTekst
1你叫什么?//你叫什麼
Nǐ jiào shénme?
Hva heter du?
2你喜欢吃什么?//你喜歡吃什麼
Nǐ xǐhuān chī shénme?
Hva liker du å spise?
3你喜欢什么颜色?//你喜歡什麼顏色?
Nǐ xǐhuān shénme yánsè?
Hvilke farger liker du?
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
名字
míngzin(for-)navn
Eksempler
NrTekst
1

你叫什么名字?//你叫什麼名字
Nǐ jiào shénme míngzi?
Hva heter du?

2你的名字是什么?//你的名字是什麼
Nǐ de míngzi shì shénme?
Hva er navnet ditt?
3我的名字是马红。//我的名字是馬紅
Wǒ de míngzi shì Mǎ Hóng.
Mitt navn er Ma Hong.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
nepar

(spørsmåls-partikkel); hva med...?

Eksempler
NrTekst
1我叫马红,你?//我叫馬紅,你
Wǒ jiào Mǎ Hóng, nǐ ne?
Jeg heter Ma Hong, hva med deg?
2我姓王,你
Wǒ xìng Wáng, nǐ ne?
Jeg heter Wang til etternavn, hva med deg?
3我是老师,你?//我是老師,你
Wǒ shì lǎoshī, nǐ ne?
Jeg er lærer, hva med deg?
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
认识認識rènshi
vå bli kjent med; å kjenne
Eksempler
NrTekst
1认识王老师。//我認識王老師。
rènshi Wáng lǎoshī.
Jeg kjenner lærer Wang.
2认识李美玉吗?//你認識李美玉嗎?
rènshi Lǐ Měiyù ma?
Kjenner du Li Meiyu?
3王老师认识你。//王老師認識你。
Wáng lǎoshī rènshi nǐ.
Lærer Wang kjenner deg.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
hěn
advveldig
Eksempler
NrTekst
1好。
hěn hǎo.
Jeg har det (veldig) fint.
2高兴。//我高興。
hěn gāoxìng.
Jeg er (veldig) glad.
3中国大。//中國大。
Zhōngguó hěn dà.
Kina er (veldig) stort.
ForenkletTradPinyinOrdklOversettelse
高兴 高興
gāoxìng
tvglad
Eksempler
NrTekst
1

我很高兴。//我很高興
Wǒ hěn gāoxìng.
Jeg er (veldig) glad.

2高兴吗?//你高興嗎?
gāoxìng ma?
Er du glad?
3你今天真高兴!//你今天真高興
Nǐ jīntiān zhēn gāoxìng!
Du er virkelig glad i dag!
Liste over forkortelser

egn – egennavn
adv – adverb
n – nomen
par – partikkel
ppr – personlig pronomen
spo – spørreord
spr – spørrende pronomen
suff – suffiks
tv – tilstandsverb
uttr – uttrykk
v – verb

Læringsressurser

Leksjon 1: Hei!

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs