Hopp til innhold

  1. Home
  2. KinesiskChevronRight
  3. Leksjon 5: Hos legenChevronRight
  4. Forklaringer til grammatikk til leksjon 5ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forklaringer til grammatikk til leksjon 5

Under følger forklaringer til grammatikk for dialogen Hos legen.

Kinesiske skrifttegn. Betydning: grammatikk. Illustrasjon.

1. Sammenligning

På kinesisk brukes de to mønstrene under veldig ofte for å uttrykke ulike typer sammenligning:

1. A B (更) … – A bǐ B (gèng) …

2. 一样 … – … gēn … yíyàng ...

La oss se på følgende eksempler fra dialogen når det gjelder punkt 1.:

a) 今天比昨天更厉害。Jīntiān bǐ zuótiān gèng lìhai. – «I dag er det enda verre enn i går.»

b) 有没有比这个好的?Yǒu méi yǒu bǐ zhè ge hǎo de? – «Har du en som er bedre enn denne?»

Mønsteret i sin grunnleggende form er slik:

AB ___
gāo
Hansammenlignemeghøy

«Han er høyere enn meg.»

Tilstandsverbet som uttrykker det aspektet som sammenlignes, i dette tilfellet gāo, kan ikke ha adverb foran seg, med det ene unntaket gèng*. I a) over ser man at gèng brukes for å uttrykke betydningen «enda». Sammenlign:

gāo
今天昨天难受
Jīntiānzuótiangèngnánshòu
I dagsammenlignei gårENDAubehagelig

«I dag er jeg enda verre enn i går.»

*Noen ganger hører man

hái i stedet for

gèng. Betydningen er den samme.

Merk at tilstedeværelsen av gèng / hái brukes når en viss kvalitet allerede har blitt konstatert og man vil uttrykke en sammenligning som går utover dette igjen. Sammenlign:

他比我高。 Tā bǐ wǒ gāo. – «Han er høyere enn meg.»

他比我更高。 Tā bǐ wǒ gèng gāo. – «Han er ENDA høyere enn meg.» (= jeg er også høy; han er høyere)

bù kan plasseres foran bǐ hvis man vil nekte for en forskjell:

他不比我高。Tā bù bǐ wǒ gāo. – «Han er ikke høyere enn meg.»

bǐ uttrykker en forskjell mellom to ting og spesifiserer aspektet som sammenlignes (i form av tilstandsverbet som brukes, for eksempel gāo – «høy» – 有钱 yǒu qián – «rik» – shuài – «kjekk» – osv.). For å uttrykke likhet (som er eller ikke er tilfelle) brukes mønsteret 一样… gēn … yíyàng ... Eksempel:

一样
gēnyíyànggāo
Jegmedhamlikhøy

«Jeg er like høy som ham.»

Nekting gjøres ved at bù plasseres i konstruksjonen, med to alternative posisjoner:

(1) 0;他 (2) 一样  0; 高
(bù1) gēn (bù2) yíyàng gāo
Jeg med ham lik høy

«Jeg er like høy som ham.»

1. 我不跟他一样高。 Wǒ bù gēn tā yíyàng gāo. – «Jeg er ikke like høy som ham.»

2. *我跟他不一样高。 Wǒ gēn tā bù yíyàng gāo. – «Jeg og han (vi) er ikke like høye.»

*Fordi gēn også kan fungere som en samordnende konjunksjon, «og» (sammenlign med hé), og dermed danne et flertallssubjekt (understreket), kan setningen tolkes på to måter i unegert form:

我跟他一样高。 Wǒ gēn tā yíyàng gāo = «Vi (jeg + han) er like høye.» / «Jeg er like høy som ham.»

Igjen, sammenlign dette:

我跟你 不一样高。 Wǒ gēn nǐ bù yíyàng gāo. – «Jeg og du er ikke like høye.»

我不跟你一样高。 Wǒ bù gēn nǐ yíyàng gāo. – «Jeg er ikke like høy som deg.»

Eksempelet fra dialogen har samme struktur, men har ikke noe tilstandsverb som uttrykker kvaliteten som sammenlignes etter 一样:

这个药(我吃过,)  0; 跟  0; 我家里的  0; 一样

Zhè ge yào (wǒ chīguo,) gēn wǒ jiālǐ de yíyàng.

Merk at 一样 yíyàng også kan brukes alene som predikat. Eksempel:

这两件衣服颜色一样。 Zhè liǎng jiàn yīfu yánsè bù yíyang. – «Fargene på disse to klesplaggene er ikke like.»

2. duō brukt adverbialt

多休息几天就应该好了。 – «Hvil deg godt i noen dager, så burde du bli bra.»
Duō xiūxi jǐ tiān jiù hǎo le.

duō – «mye»/«mer» – kan også fungere adverbialt og uttrykke betydningen «å utføre (VERB) i stor/større grad». Eksempler:

如果你想写好看的字,你必须多练习。Rúguǒ nǐ xiǎng xiě hǎokàn de zì, nǐ bìxū duō liànxí. – «Hvis du vil skrive pene tegn, må du øve mye.»

请多关照!(høflighetsuttrykk) Qǐng duō guānzhào! – «Vennligst ta mye kontakt / gi oppmerksomhet.»

天热了,多喝水。 Tian rè le, duō hē shuǐ. – «Det er blitt varmt nå. Drikk masse vann.»

Sammenlign dette:

1. 看很多书。 Kàn hěn duō shū. – «Lese mange bøker.»

2. 多看书。 Duō kàn shū. – «Les(e) mye.»

I den øverste setningen beskriver duō mengden bøker. I setningen under beskriver duō handlingen «å lese», og at den gjøres i stor grad. Nyanseforskjellen ligger i at i setning 2. brukes duō til å beskrive måten subjektet utfører handlingen «å lese» på, mens i setning 1. gir duō en nøytral beskrivelse av objektets mengde. Avhengig av kontekst vil duō i dette tilfellet kunne oversettes med både «mye» og «mer».

Læringsressurser

Leksjon 5: Hos legen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs