Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Skriftlig tekstskapingChevronRight
  4. Å skrive tekstanalyseChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Å skrive tekstanalyse

Når du analyserer og tolker tekster, ser du på innhold, oppbygning og virkemiddelbruk, og du undersøker hvordan formen og virkemiddelbruken er med på å skape meninga i teksten. Funna dine presenterer du så på en ryddig og saklig måte i form av en artikkel (resonnerende tekst).

Ultranærbilde av et blått øye bak et forstørrelsesglass. Foto.

Analyse og tolkning

Du blir til vanlig bedt om å analysere når du skal se nærmere på en sakprosatekst, mens du blir bedt om å tolke teksten når du skal jobbe med skjønnlitteratur. Strengt tatt gjør du stort sett den samme jobben i begge tilfellene, men forskjellen i begrepsbruken har si forklaring.

En sakprosatekst har – og bør ha – et klart innhold og en entydig budskap, mens en litterær tekst gjerne har "huller", det vil si ting som ikke blir sagt, antydninger og indirekte uttrykksmåter som for eksempel metaforer og andre bilder. Som leser må du da prøve å bruke erfaringene og kunnskapene dine for å tenke deg til hva det er som ikke blir sagt, eller bare sagt indirekte. Den skjønnlitterære teksten tillater altså ulike tolkninger, og det er slik det skal være. En sakprosatekst som tillater mange tolkninger, ville derimot blitt sett på som en dårlig tekst! Men uansett om du skriver en analyse eller ei tolkning, må du huske på at du må bevise konklusjonene dine om tekst og budskap ved å beskrive handverket til forfatteren.

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale