Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Skriftlig tekstskapingChevronRight
 4. Å skrive argumenterendeChevronRight
 5. SkrivefasenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Skrivefasen

Ei drøftingsoppgave må ha ei god innledning og ei god avlsutning. I hoveddelen må du presentere ulike momenter i saka og drøfte dem.

Blyant med en hale av bokstaver. Illustrasjon.

Før du setter i gang med å skrive, må du selvfølgelig planlegge hvordan du skal bygge opp besvarelsen din. Et tips når du skal skrive drøftende artikler med utgangspunkt i vedlegg, er å følge dette enkle oppsettet:

 1. Ei innledning der du skriver generelt om emnet du skal skrive om. Still gjerne et spørsmål mot slutten av innledninga, slik at det blir klart for leseren din hva du skal drøfte.
 2. Presentasjon av vedlegga – hva har de felles?
 3. Start drøftinga. Du trenger ikke ha akkurat lik mengde avsnitt for og imot emnet du skal drøfte, men pass på at du i hvert fall har med to eller tre solide argumenter som både taler for og imot.
 4. Avslutning

I denne gjennomgangen skal du øve på

 • å skrive ei god innledning
 • å skrive to avsnitt i hoveddelen: ett med argumenter for saken, ett imot
 • å skrive ei god avslutning

Innledning

Mange elever velger å gå rett på vedlegga allerede i første setning i oppgava. Men prøv heller på en mjukere start. Skriv ei innledning der du setter problemstillinga du skal drøfte, inn i en større sammenheng, så kan du heller presentere vedlegga i det andre avsnittet i teksten din.

Avsnitt i hoveddelen

Her skal du øve på å skrive to avsnitt: ett med argumenter for at norsk blir påvirket av andre språk, og ett med argumenter mot.

Hvordan bygger vi opp et avsnitt?

Når du bygger opp avsnitt i resonnerende tekster, kan det være lurt å tenke slik:

 1. Start med ei temasetning som gjør det klart hva avsnittet skal handle om.
 2. Utdyp med ei kommentarsetning eller to.
 3. Konkretiser med eksempel.
 4. Vis gjerne til ett av vedlegga i teksten.
 5. Avslutt avsnittet på en oppsummerende måte.

Tips: Ha alltid fagbegrep og fagkunnskaper i bakhodet.

Avslutning

Når det gjelder avslutninga, er det aller beste tipset: Husk å skrive ei!

Mange oppgaver kan for eksempel være todelte, der del to av oppgava ber deg om å skrive om egen mening. Mange velger da å la teksten avsluttes av et langt avsnitt om egen mening. Dette er ikke ei avslutning på ei oppgave, men et svar på del to av oppgava.

Skill tydelig ut et avsnitt som avrunder teksten din. Et godt tips er å alltid lese innledninga di før du setter i gang med avslutninga. Grip fatt i noe av det du skreiv her. Avsluttet du innledninga med et spørsmål? Da kan du komme tilbake med et klart svar på dette her.

Læringsressurser

Å skrive argumenterende