Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Norskfaget, årsplan og eksamenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Norskfaget, årsplan og eksamen

Faget norsk er et fellesfag for alle elevene i videregående skole. Her får du ei kort innføring i hvordan norskfaget på NDLA er bygd opp, og noen gode tips til muntlig og skriftlig eksamen.

Fargerike luftballonger og bokstaver stiger opp fra bokside. Manipulert fotografi.
Norsk er et sentralt skolefag med et særlig ansvar for utvikling av lese- og skriveferdigheter.

Innholdet i norskfaget

Mens vi venter på nye læreplaner, er det ennå ikke utarbeidet forslag til arbeidsplaner for norskfaget. Men faget har allerede fått ei inndeling som speiler kjerneelementene i de nye læreplanene som skal bli tatt i bruk fra høsten 2020:

  • språket som mulighet (om ulike tekstsjangere og retorikk)
  • språket som system
  • språklig mangfold
  • tekst i kontekst (tekster sett i lys av kultur, samfunn og kulturhistoriske strømninger)
  • kritisk tilnærming til tekst (tekstanalyse og kildekritikk)
  • muntlig kommunikasjon
  • skriftlig tekstskaping

Norsk på ulike studieprogram

Velger du yrkesfag, har du norsk på Vg1 og Vg2. På studieforberedende eller studiespesialiserende utdanningsprogram har du norsk fra Vg1 til Vg3.

Fra og med skoleåret 2020/2021 blir norskfaget på yrkesfag lagt til Vg2. Faget vil da få fire timer i uka. Denne endringa gjelder bare for elever som begynner på Vg1 yrkesfag høsten 2020 eller senere.

Eksamen

Går du på et yrkesfaglig utdanningsprogram, kan du komme opp til muntlig og / eller skriftlig eksamen i norsk etter Vg2. Norskfaget er da trekkfag. Det vil si at bare noen av elevene på skolen kommer opp til eksamen i faget.

Til muntlig eksamen er det ofte mindre grupper på seks til åtte elever som blir trekt ut, mens det gjerne er hele enkeltklasser som kommer opp i norsk skriftlig.

Går du på et studieforberedende program, har du eksamen etter Vg3. Da skal du opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål, og du kan bli trekt ut til skriftlig eksamen i norsk sidemål. Også norsk muntlig er trekkfag.

Skriftlig eksamen etter Vg3 blir utarbeidet og sensurert sentralt, muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vi gir deg gode tips til muntlig eksamen og til hvordan du kan utforme kortsvars- og langsvarsoppgaver til skriftlig eksamen.

Læringsressurser

Norskfaget, årsplan og eksamen