Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Kildebruk og kildekritikkChevronRight
 4. KildebrukChevronRight
 5. Åndsverklov og opphavsrettChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Åndsverklov og opphavsrett

Vi lever i en digital tidsalder der det er enkelt å kopiere åndsverk som andre har laget. Derfor er det viktig å kjenne til hvilke lover og regler som gjelder på dette området. Lov om opphavsrett til åndsverk regulerer rettighetene til et åndsverk.

Lovanvendelse. Illustrasjon.

Hva er et åndsverk?

Et åndsverk er resultatet av en skapende virksomhet. Et åndsverk kan for eksempel være en roman, en vitenskapelig artikkel eller et fotografi. Formålet med åndsverkloven er å verne om og oppmuntre til produksjon av åndsverk. I Åndsverksloven defineres et åndsverk som " – et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk, hvor kravet om verkshøyde og åndelig innsats er ivaretatt”.

Verkshøyde vil si at verket må være et resultat av en kvalifisert skapende innsats. Åndelig innsats betyr at verket skal være av en original og individuell karakter, f.eks. basert på fantasi, talent, eller faglig dyktighet som er særegen for skaperen.

Et åndsverk er med andre ord et originalt litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk som du har tenkt ut, planlagt og laget selv. Det gis ikke opphavsrett til ideer eller kvalifikasjoner. Åndsverkloven § 1 sier at opphavsretten er knyttet til formen, ikke til innholdet.

Opphavsretten

Alle som skaper et åndsverk, har opphavsrett til sitt eget verk. Det er det grunnleggende prinsippet bak opphavsretten. Opphavsrett er den retten forfattere, komponister, fotografer og andre opphavsmenn har til sine verk. Opphavsretten gir skaperen av åndsverket enerett til å bestemme over produktet sitt. I de fleste tilfeller opphører opphavsretten 70 år etter at opphaveren er død.

Opphavsrettsmerking med © viser hvem som har opphavsrett til en tekst eller et bilde. I Norge er det ikke nødvendig med noe slikt merke. Vi har – sammen med de fleste andre land i verden – sluttet oss til ”Bernkonvernsjonen” (1886). Den sier at opphavsretten gjelder uansett om den er presisert eller ikke.

Vis respekt

Åndsverksloven regulerer også måten et åndsverk brukes på. Åndsverkloven § 3 sier at opphaveren har krav på navngivelse “– slik god skikk tilsier”, og at man har lovmessig vern mot krenkende bruk eller endring av verket (respektretten).

Se for deg at du får i oppdrag å lage et humoristisk fotografi rundt temaet ”tidlig leggetid”. Men artikkelen om leggetid forkastes, og avisen velger i stedet å benytte bildet ditt i en artikkel om seksuelt misbruk av barn. Å publisere bildet i en slik sammenheng vil være krenkende for modellen og for deg som fotograf.

Rettigheter til egne åndsverk

Som opphaver har du to viktige rettigheter:

 • Enerett til eksemplarframstilling
  Enerett til eksemplarframstilling betyr at man kun kan framstille nye eksemplarer av verket etter avtale med opphaveren, og at hvis ikke annet er avtalt, så er publisering begrenset til kun en gang (frilansavtalen § 7). I noen tilfeller har opphaveren overdratt rettighetene til eksemplarframstilling til et forlag eller en bedrift.
  Eksemplarframstilling betyr å lage nye trykte eller digitale eksemplarer av et verk. Mange tror det er lovlig å publisere bilder fra Internett på sin egen blogg så lenge man oppgir fotografens navn eller hvor det er hentet fra. I praksis er dette en ulovlig eksemplarframstilling. Det er kun opphaveren, eller den opphaveren har overdratt rettighetene til, som har rett til å publisere nye digitale versjoner av bildet.
 • Enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten
  Det er opp til rettshaver å avgjøre hvorvidt verket skal publiseres. Derfor bør du gi opphaveren tydelig beskjed om hva verket (teksten, bildet) skal brukes til, og i hvilke medier det skal publiseres.

Læringsressurser

Kildebruk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs