Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Kritisk tilnærming til tekstChevronRight
  4. KildebrukChevronRight
  5. Arbeidet med en kompleks problemstillingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidet med en kompleks problemstilling

Når du skal arbeide med en komplekst problemstilling, kan punktene under være til hjelp. Innsamling av informasjon fra nettet er kun en liten del av arbeidet, selv om den er sentral.

Truckfører legger ved et tannhjul til andre tannhjul. Illustrasjon.

1 Forstå og del opp problemet

En problemstilling består som regel av flere mindre problemstillinger. Stiller du de riktige spørsmålene til problemet, vil det som regel være nøkkelen til en løsning.

Formuler og prioriter spørsmål som er viktige å finne svar på for kunne løse problemet. Slik avklarer du hvilke del-oppgaver selve problemet består av.

2 Tegn opp problemet som tankekart

Et tankekart hjelper deg å få oversikt over problemstillingen, og til å prioritere hvilke spørsmål du skal begynne å jobbe med. Du kan tegne tankekartet opp med blyant og papir, eller du kan bruke et verktøy på nett.

3 Diskuter spørsmålene

Flere hoder tenker bedre enn ett. Inviter andre til å bidra med tanker og innspill. Del tankekart eller oversikt over informasjon eller dokumenter med andre, og be om innspill. Drøft dine forslag med andre, og få tilbakemeldinger. Da vil du se om du har forstått, eller om andre oppfatter problemstillingen på en annen måte.

4 Samle informasjon

Det er viktig å samle et variert utvalg informasjon. Vær kreativ med søkeordene. Jo mer du jobber med søkeord, dess mer ulikt stoff finner du på nettet. Søk andre steder enn bare på google-nettsleseren. Bruk 'avansert søk' - alternativer. Samarbeid med andre om finne informasjon.

5 Omformuler problemstillingen og juster tankekartet

Prøv å se problemstillingen fra forskjellige synsvinkler. Skriv det med ditt eget språk. Finn synonymer eller formuler uttrykk på en annen måte. Når du omformulerer problemstillingen, kan du også prøve å gjøre det ved å se problemstillingen fra ulike menneskers ståsted. Kanskje må du også gjøre justeringer i tankekartet?

6 Gjenta prosessen

Etter informasjonsinnsamling og diskusjoner med andre er det lurt å gå tilbake til det opprinnelige problemstillingen og reformulere del-oppgavene. Etter hvert vil noen del-oppgaver falle fra, noe informasjon blir mindre relevant å bruke og du kommer nærmere en løsning.

Tiden du har til rådighet og din egen motivasjon er ofte avgjørende for hvor grundig du får løst problemet til slutt.

Læringsressurser

Kildebruk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs