Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
 4. KommunikasjonChevronRight
 5. Kommunikasjon mellom lærer og eleverChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kommunikasjon mellom lærer og elever

God kommunikasjon mellom lærer og elever er det beste grunnlaget for læring. Hvordan skapes god kommunikasjon i klasserommet?

Oppgave 1

Lærer- og elevrolla

I videoklippet ovenfor møter du lærer Cecilie Eftedal og forsker Hilde Larsen Damsgaard. Damsgaard har blant annet forska på hva det vil si å være profesjonell som lærer. En viktig del av denne profesjonaliteten er evnen til å kommunisere godt og tydelig med elever.

Se videoklippet og jobb deretter med spørsmåla.

 1. Hvordan beskriver Hilde Larsen Damsgaard lærerrolla? Hva må læreren ta ansvar for i møte med elever, og hva bør han eller hun ikke gjøre?
 2. Elever i videregående skole har mange års erfaring med elevrolla. De kan derfor neppe kalles amatører, men ordet "profesjonell" passer heller ikke helt. Hvorfor ikke?
 3. Damsgaard nevner at kommunikasjon er mer enn ord. Hvilke andre måter kommuniserer vi på, ifølge henne?
 4. Damsgaard sier også at god kommunikasjon betyr å ta hensyn til mottaker, situasjon osv. Hva er faguttrykket for evnen til å tilpasse språkbruken til situasjonen?
 5. Nevn noen av metodene og tiltakene lærer Cecilie Eftedal bruker for å skape god kommunikasjon og et godt (sam)arbeidsmiljø i klassen.

Oppgave 2

Tenk og vurder selv!

 1. Vi snakker gjerne om overordna, underordna eller likeverdige roller i en kommunikasjonssituasjon. Til overordna roller er det knytta makt til å bestemme hvordan samtalen skal foregå, og ofte også makt til å ta avgjørelser. Hvordan vil du beskrive rollefordelinga mellom lærer og elev? Hvem har hva slags rolle, og hvorfor?
 2. Skal lærere og elever gjøre hverandre gode, er det viktig å være tydelig på hva en forventer av hverandre.
  1. Nevn tre viktige ting en lærer bør forvente av elevene sine.
  2. Nevn tre viktige ting som du forventer av en lærer.
 3. Bør alle lærere være like?
 4. Hilde L. Damsgaard og Cecilie Eftedal nevner at det er viktig for læreren å kjenne hele mennesket, og ikke bare være opptatt av hva en elev presterer i faget.
  1. Gi eksempler på hva du synes det er hyggelig at læreren vet om en elev.
  2. Hva slags informasjon om eleven er det nødvendig at læreren får?
  3. Gi eksempler på spørsmål og temaer som det passer best å ta opp med helsesøster, miljø-arbeider, rådgiver, gode venner eller familie.
 5. Hva lærer du som elev når du er med på å lage vurderingskriterier sammen med læreren?

Læringsressurser

Kommunikasjon