Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som mulighetChevronRight
  4. KommunikasjonChevronRight
  5. KontekstChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kontekst

Konteksten er den konkrete situasjonen som kommunikasjonen foregår i. Den avgjør hvordan vi ordlegger oss og hvordan vi oppfatter det noen sier.

Hans Majestet Kong Harald. Foto.

Kommunikasjonssituasjonen

Ordet kontekst betyr "sammen med teksten", altså "sammen med det som blir sagt eller skrevet". Konteksten er den konkrete situasjonen som kommunikasjonen foregår i. Både tid, sted og roller er en del av konteksten, og bakgrunnskunnskapen vi har om hverandre og om samfunnet. Konteksten avgjør hvordan vi ordlegger oss og hvordan vi oppfatter det noen sier.

Når vi for eksempel slår på tv-en for å høre nyttårstalen til kong Harald, vet vi at kongen kommer til å ta opp både gledelige hendinger og utfordringer og endringer vi står overfor i Norge og i verden for øvrig. Vi er innstilt på å oppfatte det kongen sier på en positiv måte, mens kongen er svært bevisst på hvordan han ordlegger seg, for talen hans skal virke samlende og nå ut til alle.

Formelle og uformelle situasjoner

Når vi skal beskrive konteksten, skiller vi gjerne mellom formelle og uformelle situasjoner. I uformelle situasjoner opptrer vi som privatpersoner, for eksempel ved kjøkkenbordet hjemme eller i vennegjengen. Da kjenner vi menneskene vi snakker med, og det stilles ikke så mange spesielle krav til hvordan vi skal oppføre oss, annet enn at vi følger vanlig folkeskikk.

I formelle situasjoner derimot er vi ikke bare "oss selv". Da er vi for eksempel arbeidstakere på jobb, elevrådsrepresentanter på et møte, pasienter hos legen eller undersåtter på audiens hos kongen. Disse rollene krever ofte en oppførsel og en språkbruk som vi må lære oss for å kjenne oss trygge i situasjonen.

Læringsressurser

Kommunikasjon