1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
 4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
 5. ArgumentasjonChevronRight
 6. Plakater med klart budskapChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Plakater med klart budskap

Demonstrantar ber banner og plakatar med titlar som til dømes "Tomme ord reddar ikkje klima".

Oppgave

I fotografiet ovenfor finner du argumentasjon i konsentrert form. Se nærmere på følgende:

 • Hvilken sak handler demonstrasjonen om?
 • Hvilken organisasjon er det demonstrantene representerer?
 • Hvordan vil du vurdere organisasjonens troverdighet i klimaspørsmål?
 • Hva er standpunktet til demonstrantene?
 • Hvilke saksargumenter bruker de for å begrunne standpunktet sitt?
 • Slagordet "Tomme ord redder ikke klima(et)!" inneholder en premiss (en underforstått påstand), nemlig ei vurdering av politikernes innsats i miljøsaken. Hva er "dommen" over politikerne?
 • Å gjenta et budskap er et vanlig virkemiddel i all argumentasjon. Hvordan har demonstrantene utnytta dette virkemidlet?
 • Hvilken type argumentasjon er det demonstrantene først og fremst satser på – åpen eller skjult argumentasjon? Grunngi svaret.

Læringsressurser

Argumentasjon