Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
 4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
 5. ArgumentasjonChevronRight
 6. Argumentasjon i gamle reklameannonserChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Argumentasjon i gamle reklameannonser

Oppgave 1

Se på de tre reklameannonsene nederst på denne sida.

 1. Hvilke produkter er det som presenteres?
 2. Hva er det underforståtte standpunktet til annonsørene?
 3. Hvilke (salgs)argumenter brukes i de tre annonsene?
 4. Annonsørene appellerer i stor grad til fornuften hos forbrukerne. Finn eksempler på fakta og ord med fornuftsappell.
 5. Hvilken av de tre annonsene appellerer i størst grad til følelsene? Grunngi svaret.

Oppgave 2

Bruk av bilder og typografi i de tre annonsene

 1. Hva viser hovedbildene i de tre annonsene?
 2. Hva slags informasjon skal hovedbildene gi leseren? Skal de bare vise hvordan produktet ser ut, eller viser de produktet i bruk?
 3. En av illustrasjonene forteller en liten historie. Hvilken?
 4. Hvilken av annonsene er mest nøktern med tanke på tekst og form?
 5. Beskriv hvordan skrifttyper, skriftstørrelser, store bokstaver, kursivering og andre grafiske virkemidler er brukt for å framheve viktig informasjon.
Grepa komfyrer. Reklame.
Annonse 1
Klær og Arne fabrikker. Reklame.
Annonse 2
Sommerhus. Annonse.
Annonse 3

Læringsressurser

Argumentasjon