1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
 4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
 5. ArgumentasjonChevronRight
 6. OppsummeringsoppgaverChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver

Oppgave 1

Vet du svara på spørsmåla nedenfor? I så fall har du arbeida godt med kapitlet om argumentasjon!

 1. Hva vil det si å argumentere?
 2. Forklar begrepene standpunkt, argument og premiss.
 3. Hvilke tre krav bør vi stille til faktaargument?
 4. Vi skiller mellom åpen og skjult argumentasjon. Hva er forskjellen mellom de to argumentasjonsformene?
 5. I retorikken eller talekunsten bruker man begrepene etos, logos og patos i stedet for åpen og skjult argumentasjon.
  • Hva ligger i de tre begrepene?
  • Hvilket begrep svarer til den åpne argumentasjonen?
  • Hvilke begreper svarer til den skjulte argumentasjonen?
 6. Når vi trekker logiske slutninger, setter vi opp premisser og trekker konklusjoner på grunnlag av dem. Gi et eksempel på
  • ei god logisk slutning
  • ei dårlig logisk slutning

Oppgave 2

Tankekart med emneordet skjult argumentasjon og tre undergreiner: Troverdighet og autoritet, appell til holdninger og følelser og språklige virkemidler
Tankekart med to nivåer. Nivå 1: tema, nivå 2: hovedpunkter.

Kompletter tankekartet ovenfor med nivå 3-punkter (det vil si underpunkter til de tre hovedpunktene). Bruk et tankekartverktøy som du kjenner, eller tegn for hand.

Du kan lage dine egne underpunkter, eller du kan finne passende punkter fra lista nedenfor. Men pass på, for noen av punkta på lista er lurepunkter, de handler ikke om skjult argumentasjon!

 1. Analogiknepet
 2. Direkte tiltale
 3. Oppfordring
 4. Ekspertknepet
 5. Ensidig argumentasjon
 6. Fornuftsknepet
 7. Flertallsknepet
 8. Gjentakelse
 9. Holdbarhet
 10. Humor
 11. Ironi
 12. Kunnskaper
 13. Minusord
 14. Nyhetsknepet
 15. Personangrep
 16. Plussord
 17. Tillit
 18. Relevans
 19. Retorisk spørsmål
 20. Smisking
 21. Språklige bilder
 22. Godt omdømme
 23. Styrke
 24. Tradisjonsknepet
 25. Tåkelegging
 26. Verdiknepet

Oppgave 3

Lag et kolonnenotat (en tabell med to kolonner) der du lister opp argumentasjonsknepa du har lært om i dette kapitlet, og noter to eksempler til hvert knep. Du kan bruke eksempler fra kapitlet, eller du kan finne egne eksempler.

Læringsressurser

Argumentasjon