Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
 4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
 5. RetorikkChevronRight
 6. RetorikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Retorikk

Oppsummeringsspørsmål

 1. Hva er retorikk?
 2. Hvor kommer ordet fra?
 3. Hvem kalles også for retorikkens far, og hvorfor?
 4. Forklar begrepene etos, logos og patos.
 5. Hva er det overordnede målet med disse tre retoriske grepene?
 6. Hvordan kan en taler styrke troverdigheten sin? Nevn gjerne flere momenter enn de som står i teksten.
 7. Hvilke faser består arbeidet med en tale av?
 8. Hva er de fire kravene vi stiller til en retorisk god tekst?
 9. Gjør rede for hva de enkelte kravene går ut på.
 10. Hvorfor er språklige bilder og eksempler godt egnet til å framkalle følelser og engasjement?
 11. Hvorfor er ordenes klang og rytme viktig i en tale?
 12. Hvorfor kan kunnskap om retorikk være nyttig for deg?

Læringsressurser

Retorikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale