Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som mulighetChevronRight
  4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Retorikk og argumentasjon

Retorikken eller talekunsten handler om å overbevise publikum. Da må du kunne argumentere, du må framstå som troverdig og du må vekke de rette følelsene hos publikum.

I bakgrunnen NOAH-leder Siri Marthinsen som holder en appell. I forgrunnen en stor ulvefigur i papp. Foto.
12.01.2019: Siri Marthinsen, leder for NOAH, holder appell under ei folkemarkering for å bevare ulv og andre rovdyr i Norge. NOAH har valgt kraftige virkemidler i tekst og bilder!

Argumentasjon i tale og skrift

Retorikken som fag blei utvikla av de gamle grekerne for over 2000 år siden. Gode taleferdigheter var helt nødvendige i et samfunn der det meste av kommunikasjonen foregikk muntlig. Ville en få innflytelse og nå fram med synspunkta sine, måtte en personlig overbevise publikum der og da.

I dag argumenterer vi både muntlig og skriftlig. Vi diskuterer med venner eller på jobben, og vi skriver debattinnlegg og deltar i nettdiskusjoner. Vi sender jobbsøknader og prøver å overbevise på jobbsamtale. Retoriske ferdigheter har vi alltid bruk for!

Emner

Retorikk og argumentasjon

  • Retorikk

    Lær viktige retoriske fagbegreper og velprøvde oppskrifter, og analyser bruken av retoriske grep og virkemidler i skriftlige, muntlige og sammensatte tekster.

  • Argumentasjon

    Lær deg fagbegrepene du trenger for å beskrive og analysere saksargumentasjonen i en tekst.