Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
 4. SakprosaChevronRight
 5. LeserinnleggChevronRight
 6. Velg yrkesfag – bli ingeniør!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Velg yrkesfag – bli ingeniør!

En ingeniør gjør undersøkelser ved et kraftverk. Foto.
Som byggingeniør planlegger og prosjekterer du nye bygg og anlegg. Du kan også jobbe med drift, vedlikehold eller inspeksjon av bygg.

Oppgave

Les eksempelteksten "Velg yrkesfag – bli ingeniør!" og jobb med spørsmåla nedenfor:

 1. Hva er tema for dette leserinnlegget, og hvilket syn er det skriveren forfekter?
 2. Hvilken målgruppe henvender hun seg til?
 3. Innlegget følger i all hovedsak grunnoppskrifta «den gylne handa». Pek på konkrete trekk ved teksten som beviser dette.
 4. Hvordan bruker skriveren egen person og egne erfaringer (= egen troverdighet) i argumentasjonen?
 5. Se på setningsbygninga. Er setningene lange eller korte? Hvilke konjunksjoner og subjunksjoner er brukt? Oppleves språket som lett eller tungt?
 6. Hva vil du si er de ti viktigste plussorda i teksten? Er klassen enige om hvilke ord som er viktigst?
 7. Hvilke andre språklige virkemidler har skriveren brukt?
 8. Har skriveren klart å velge innhold, språk og tone som kan overbevise målgruppa? Grunngi svaret.

Læringsressurser

Leserinnlegg