Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som mulighetChevronRight
  4. SkjønnlitteraturChevronRight
  5. Episk diktningChevronRight
  6. Tema og budskapChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tema og budskap

Hva handler romanen om – i tillegg til alle de konkrete hendelsene? Dette skal du undersøke nå.

Sort fabrikkpipe som sender ut tett, mørk røyk. Lyseblå himmel i bakgrunnen. Foto.
Skjønnlitteratur er diktning, men den tar opp spørsmål og problemer som vi som lesere kan kjenne igjen. Blant annet fins det en rekke romaner som tematiserer miljøspørsmål.

Handlinga i en roman kan vi tolke som et eksempel på noe mer allment, og dette allmenne bakenfor den konkrete fortellinga kaller vi for tema. Tema(er) i en roman kan for eksempel være forbudt kjærlighet, vennskap, det å bli voksen, spillavhengighet, tap av en kjær person, skilsmisse osv.

Alle tekster er dessuten skrevet fordi forfatteren har et behov for å formidle noe. Noen ganger har forfatteren et klart ønske om å påvirke leseren gjennom det han eller hun skriver, og det kan ligge et ganske tydelig budskap i teksten. Andre ganger skal teksten gi rom for ulike tolkninger, og det kan være vanskelig å peke på noe entydig eller klart budskap.

Du kan lese mer om tema, motiv og budskap: Motiv, tema og budskap

Oppdrag 1: Tema og budskap

Nå skal du skrive noen setninger om hva du tenker tema eller temaene i romanen du har lest, kan være.

  • Hvilket tema eller hvilke temaer tar romanen opp?
  • Kan romanen formidle noe viktig til deg som ungdom i dag?
  • Har den et klart budskap til leseren?

Oppdrag 2: Design nytt bokomslag

Tenk deg at du er en grafisk designer og får i oppdrag å lage et omslag til romanen du nettopp har lest. Hvordan vil det se ut? Lag ditt utkast til et omslag som du mener gjenspeiler det du anser som essensen i romanen. Kanskje kan omslaget bli hengt opp i klasserommet, eller på skolebiblioteket?

Læringsressurser

Episk diktning

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale