Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
 4. Sammensatte teksterChevronRight
 5. Se nærmere på samspill mellom uttrykksmåterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Se nærmere på samspill mellom uttrykksmåter

Oppgave 1

Velg en av lærebøkene dine og undersøk den nærmere.

 1. Hvordan er tekstutdrag, oppgaver og eventuelt fordyp-ningsstoff markert?
 2. Brukes faktabokser?
 3. Hvordan er oppsummeringer markert (om de finnes)?
 4. Hvilke elementer går igjen på kapittelforsidene? Beskriv.
 5. Hvilken funksjon har bildene? Utdyper de stort sett teksten, eller gir de helst nye assosiasjoner og perspektiver?

Oppgave 2

Studér Amnesty-plakaten og løs deretter oppgaven.

Kampanjebilde for amnesty international. Reklame.
Kampanjebilde Amnesty

 1. Beskriv de ulike elementene i plakaten.
 2. Hva er stoppunktet (blikkfanget) i denne plakaten?
 3. Hva slags informasjon gir bildet?
 4. Hva slags informasjon gir de andre elementene?
 5. Det finnes et spesielt betydningssamspill mellom ett av elementene i plakaten og bildet. Forklar.
 6. Hvordan bidrar fargebruken i plakaten til helhetsinntrykket?

Læringsressurser

Sammensatte tekster

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter