Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som mulighetChevronRight
  4. Sammensatte teksterChevronRight
  5. Filmanalyse i tre stegChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva filmanalyse er, og hvordan du kan gjennomføre en filmanalyse i tre steg
  • kunne gjøre rede for ulike filmbegreper som kan være til hjelp i en analyse
  • kunne gjennomføre en næranalyse av enkeltscener fra en film
  • forstå hvordan du selv kan gjennomføre en filmanalyse etter øvelser knyttet til kortfilmen Snø