Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
 4. SjangerChevronRight
 5. SjangerblandingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Sjangerblanding

Svar på oppsummeringsspørsmål til teksten "Sjangerblanding" og vurder to plakater.

Reklameplaketer for fagene Matte og Biologi. Foto.

Oppgave 1

Spørsmål til fagteksten

 1. Hvorfor trenger vi sjangerkunnskap?
 2. Forklar begrepet blandingssjanger (hybrid).
 3. Hva må til for at ei blanding skal bli en egen sjanger?
 4. Hva er et dokudrama? Forklar.
 5. Hva er forskjellen mellom sjangerblanding og sjangerbrudd?

Oppgave 2

To plakater

Se nærmere på de to reklameplakatene ovenfor og løs oppgava.
 1. Hva er salgsbudskapet i disse to plakatene?
 2. Hvilke sjangrer låner plakatene trekk fra?
 3. Gi eksempler på slike lånte trekk.
 4. Beskriv skrifttypene i de to plakat-titlene. Hvordan passer de til bildene?
 5. Hva slags inntrykk av faga matematikk og biologi skaper bildene og skrifttypene?
 6. Hva vil senderen oppnå med denne sjangerblandinga?
 7. Synes du senderen har oppnådd det han ville? Grunngi svaret.

Læringsressurser

Sjanger