Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
 4. SjangerChevronRight
 5. SakteksterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Saktekster

Oppgave 1

Spørsmål til fagteksten

Bøker i bokhandel
 1. Hva har alle saktekster felles?
 2. Forklar forskjellen mellom begrepene saktekst og sakprosa.
 3. Nevn viktige kjennetegn på a) funksjonell sakprosa og b) litterær sakprosa. Gi også eksempler på sjangrer som hører inn under hver av hovedtypene.

Oppgave 2

Professorens hjørne

Se videoklippet med professor Johan Tønnesson.

 1. Johan Tønnesson mener at interessen for sakprosa er økende. Hvordan begrunner han dette?
 2. Tønnesson sier at det ikke er mulig "å skrive av virkeligheten" slik som den er. Hvorfor er dette ikke mulig?
 3. Han snakker også om språklige virkemidler (som han kaller "litterære virkemidler" i intervjuet). Hvorfor er det viktig å bruke slike virkemidler også i sakprosatekster?
 4. En sakprosaforfatter må være etterrettelig, sier Tønnesson. Hva vil det si? Hva må han eller hun gjøre for å framstå som etterrettelig?
 5. Hva er ei masteroppgave? Når skriver man ei slik oppgave?
 6. Og hva er ei doktoravhandling? Hvem trenger å skrive ei slik oppgave?

"Stemmene" i teksten

Tønnesson nevner også noen punkter som hører med i en (svært grundig) analyse av en sakprosatekst. Han sier blant annet at man bør undersøke hvilke stemmer som finnes i teksten. Dette er et begrep som du kanskje ikke har hørt bli brukt på denne måten tidligere.

En flerstemmig tekst er, noe enkelt sagt, en tekst der ikke bare forfatterens stemme kan høres. Forfatteren presenterer ikke bare sine egne synspunkter, han gir også rom for andres meninger og for motforestillinger. Dette kan forfatteren for eksempel gjøre ved å bruke kilder, sitere, kommentere hva andre har sagt osv.

Læringsressurser

Sjanger