Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
 4. SjangerChevronRight
 5. Fire sjekkpunkter for sjangerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Fire sjekkpunkter for sjanger

Oppgave 1

Sakprosa eller skjønnlitteratur?

Valgbrosjyre

Gå gjennom sjangerlista nedenfor og sorter tekstene i to grupper: saktekster og fiksjonstekster. Lag også én-setnings-forklaringer på hva som er typisk for hver av sjangrene.

roman, foredrag, referat, revy, reklame, novelle, komedie, rapport, lederartikkel, salme, intervju, hørespill, dikt, eventyr, tragedie, reportasje, vise, dagbok, vits, fabel, vandrehistorie, værmelding, lærebok, musikal, valgbrosjyre, essay, blogg, appell

Oppgave 2

Spørsmål til fagteksten

 1. Hva er den grunnleggende forskjellen mellom fiksjons-tekster og saktekster?
 2. Hvilke fire kriterier eller sjekkpunkter er det lurt å bruke når vi skal gi presis sjangerinformasjon om en tekst?
 3. Hvorfor er det viktig for leseren å vite om en tekst er fiksjonstekst eller saktekst?
 4. Hva vil det si at sjangernavnet forplikter?
 5. Og hvordan kan sjangernavnet gi skriveren frihet?
 6. Sakprosa og skjønnlitteratur har ofte noe ulike formål. Utdyp og gi eksempler.
 7. En sjanger har vanligvis en typisk form, slik at teksten skal skrives og settes opp etter bestemte regler. Er disse reglene helt ufravikelige? Grunngi svaret ditt.

Oppgave 3

Vurder en tekst ut fra flere sjangerkriterier.

Utdrag fra Steffen Kvernelands biografi om Edvard Munch

Ovenfor ser du et utdrag fra ei bok av illustratøren og tegne-serieskaperen Steffen Kverneland. Boka handler om den store norske maleren Edvard Munch. Prøv å beskrive sjangeren med utgangspunkt i disse fire sjangerkriteriene:

 • tekstens forhold til virkeligheten
 • sjangernavnet som forfatter/tegner/forlag har satt på teksten
 • formålet med teksten
 • formen som forfatteren/tegneren har valgt

Du finner informasjon om verket på internett ved å søke på "Steffen Kverneland" og "Munch".

Læringsressurser

Sjanger