Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som mulighetChevronRight
  4. SjangerChevronRight
  5. Hvem er "jeg" i teksten?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hvem er "jeg" i teksten?

Gullhornene

Oppgave 1

Runeinnskrift

Bildet ovenfor viser de såkalte Gallehus-horna, som er to gullhorn fra 400-tallet e.Kr. På det ene hornet står runeinskripsjonen "ek hlewagastiR holtijaR horna tawido".

  1. Finn ut mer om Gallehus-horna: Hva betyr inskripsjonen?
  2. Er dette en saktekst eller en fiksjonstekst?
  3. Er "ek" (jeg) en reell eller fiktiv person?

Oppgave 2

Dikt

Diktet "Jeg tror –" av Inger Hagerup begynner med denne strofen:

Jeg tror på mange ting. På Blod. På ild.

Jeg tror på stier hvor en kan gå vill.

Jeg tror på drømmer som en hører til.

Hvem snakker her? Er det dikteren, eller er det en oppdikta jeg-person? Prøv å grunngi svaret ditt.

Læringsressurser

Sjanger