Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språkhistorie og språkpolitikkChevronRight
 4. Oppgaver om norsk språkpolitikk etter 1960ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver om norsk språkpolitikk etter 1960

Forholdene for minoritetsspråklige har stått sentralt i norsk språkpolitikk etter 1960. Hvilke problemstillinger synes du er viktigst i dag?

Internatskolen for Flyttsame-barn i 1950.
Samiske barn undervises i norsk på internatskolen for flyttsamebarn i 1950.

Oppgave 1

Les fagteksten Språkdebatt og språkpolitikk fra 1960 til i dag, og svar på spørsmåla.

 1. Forklar disse begrepene:

  • nasjonalspråk
  • morsmål
  • minoritetsspråk
  • fremmedspråk
 2. Hvilke prinsipper blir fastslått i stortingsmelding 35, Mål og meining (2007–2008)?
 3. Hvorfor vedtok Stortinget i 1863 å "fornorske" samer og kvener?
 4. Les artikkelen Samisk og kvensk i Norge etter 1905. Hvilke konsekvenser fikk fornorskingsvedtaket for disse minoritetsgruppene?
 5. Hvor mange språkråd har vi i Norge i dag, og hvilke oppgaver har de?

Oppgave2

 1. Hvilke spørsmål synes du burde stå sentralt i den språkpolitiske debatten i Norge i dag? Skriv ned tre problemstillinger, og lag en kort begrunnelse for hvorfor du mener disse tre problemstillingene er viktige.
 2. Gå deretter sammen i grupper på fire til seks elever, og sammenlign det dere har skrevet. Hvilken problemstilling synes gruppemedlemmene er mest interessant? Hva mener dere i gruppa om denne problemstillingen?
 3. Presenter og diskuter denne problemstillingen med de andre elvene i klassen.

Læringsressurser

Språkhistorie og språkpolitikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Om vort Skriftsprog

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.