Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språkhistorie og språkpolitikkChevronRight
 4. Ivar Aasen og Knud KnudsenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ivar Aasen og Knud Knudsen

Ivar Aasen og Knud Knudsen prøvde hver på sin måte å utvikle et norsk skriftspråk. Men der Aasen ville ha et språk som bygde på norske dialekter, var Knudsen opptatt av hvordan det danske skriftspråket kunne fornorskes.

Skrive invitasjon

I 1850 var det fortsatt mange analfabeter i Norge. Grunnen var blant annet dårlig skolegang og store forskjeller mellom det norske talemålet og det danske skriftspråket. Både Knudsen og Aasen så på sitt eget arbeid som viktige pedagogiske og demokratiske framskritt.

Oppgave 1

 1. Hvorfor var språkspørsmålet også et spørsmål om demokrati for Aasen?
 2. Hvorfor mente Aasen at det var eliten i landet som skreiv dansk, som måtte endre språkvanene sine – ikke folk flest?
 3. På hvilken måte kunne et skriftspråk basert på norske dialekter bidra til sosial utjevning?
 4. Hvorfor var det et pedagogisk problem at dansk var det offisielle skriftspråket i Norge?
 5. Kan man hevde at Ivar Aasen var en opplysningsmann? Begrunn svaret ditt.
 6. Hvilke tanker fra nasjonalromantikken kan man finne igjen i språkarbeidet til Aasen?

Oppgave 2

For å vise det nye skriftspråket i praksis, skreiv Ivar Aasen også dikt. Disse dikta tar ofte utgangspunkt i det særegent norske – hvordan nordmannen lever og bor. Les diktet "

Nordmannen

" og svar på disse spørsmåla:


 1. Hvordan blir nordmannen beskrevet i diktet til Aasen?
 2. Hva slags forhold har nordmannen til naturen?
 3. Hvordan skiller språket Ivar Aasen skriver, seg fra måten vi skriver nynorsk på i dag? Skriv diktet om til moderne nynorsk.
 4. Hvorfor tror du det var viktig for Ivar Aasen å vise det nye skriftspråket i praksis?

Oppgave 3

 1. Hvem var Knud Knudsen? Hvor kom han fra, hvilken utdanning hadde han, og hvor jobbet han?
 2. Hvorfor var Knud Knudsen så opptatt av morsmålsfaget i skolen?
 3. Hva mente Knud Knudsen om arbeidet til Ivar Aasen?
 4. Hva ville Knud Knudsen ta utgangspunkt i i arbeidet med å lage et nytt norsk skriftspråk?
 5. Hvordan vil du forklare det “ortofone prinsippet” til Knud Knudsen?
 6. Hvorfor var 1907-reformen en viktig seier for Knud Knudsen og språkarbeidet hans?
 7. Knud Knudsen blir omtalt som en språklig purist. Hva er en purist, og hvorfor kan man kalle Knud Knudsen det?

Læringsressurser

Språkhistorie og språkpolitikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale