Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språkhistorie og språkpolitikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Språkhistorie og språkpolitikk

Språket er i stadig endring. Språkhistoria forteller oss hvordan historiske hendelser, teknisk utvikling og politiske beslutninger har påvirka språkutviklinga fra norrøn tid og fram til i dag.

Byste av mann på bord i utstillingslokale. Foto.
Byste av Ivar Aasen på Ivar Aasen-tunet i Ørsta, et nasjonalt dokumentasjons- og opplevingssenter for nynorsk skriftkultur.

Fra urnordisk til moderne norsk

Det norske språket hører til den germanske greina av den indoeuropeiske språkfamilien. Men språket til de første menneskene som slo seg ned her i landet etter siste istid, var nok ganske forskjellig frå det språket vi snakker i dag.

Norsk har mye felles med andre nordiske språk. Går vi tusen år tilbake i tid, var det størst likhet mellom norsk, færøysk og islandsk språk. I dag har norsk mer felles med dansk og svensk.

Kampen for et norsk skriftspråk

I perioden 900–1000 e.Kr. blir Norge samla til ett rike. Felles lovverk, felles forsvar og en ny felles religion, kristendommen, binder riket sammen. Med kristendommen kommer det skrivekyndige folk til Norge, og vi får etter hvert et eget, norrønt skriftspråk.

Men dette skriftspråket går til grunne og blir erstatta av dansk i løpet av de fire hundre årene da Norge var underlagt Danmark. Etter løsrivelsen fra Danmark i 1814 kommer derfor kravet om at den nye, norske nasjonen må ha et norsk skriftspråk. Debatten går høyt om hvordan et slik språk skal utformes.

I dag er spørsmålet om vi skal bruke bokmål eller nynorsk skriftspråk fremdeles noe som engasjerer mange i Norge.

Globalisering og anglifisering

I vår tid bidrar globaliseringa til at grensene mellom ulike språk og kulturer delvis viskes ut, og at det oppstår nye språk- og kulturformer som tar opp i seg elementer fra flere folkegrupper.

Engelsk er det dominerende språket i blant annet underholdnings- og dataindustri. Som en konsekvens av denne situasjonen blir mange språk anglifisert, det vil si at de tar opp i seg mange engelske ord og uttrykk. Det gjelder også det norske språket.

Læringsressurser

Språkhistorie og språkpolitikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Om vort Skriftsprog

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.