Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Muntlig kommunikasjonChevronRight
 4. Formelle diskusjoner og møterChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Formelle diskusjoner og møter

Du har kanskje ikke tenkt å bli politiker, men også som vanlig samfunnsborger trenger du å kjenne til reglene for møter og diskusjoner.

Voksne i ulik alder som sitter rundt et ovalt bord i et stort og lyst møterom. Foto.

Regler er til hjelp

Få av oss kan gå gjennom livet uten å måtte delta i mer formelle møter, enten det er på skolen, på jobben, i fagforeninga eller på årsmøtet i boligbyggelaget.

Hensikten med formelle møter er vanligvis å få løst et problem eller få tatt viktige avgjørelser. Dessuten er tida som er avsatt til diskusjoner, ofte begrensa. Derfor fins det en del regler og rutiner for møter av denne typen, og disse er det nyttig å kjenne til.

Faste roller

Det er flere roller som skal fylles i et møte, og for alle gjelder det å forberede seg godt. Rolla som møteleder nok den mest arbeidskrevende, men også referenten, møtedeltakerne og eventuelle innleidere har viktige roller om møtet skal bli vellykka.

Læringsressurser

Formelle diskusjoner og møter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Eksempel: referat fra elevrådsmøte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Eksempel: møteinnkalling

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.