Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Muntlig kommunikasjonChevronRight
  4. Presentasjoner og foredragChevronRight
  5. Vurdering av muntlig presentasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Vurdering av muntlig presentasjon

Faglig tilbakemelding fra lærere og medelever skal hjelpe deg å se både hva du er flink til, og hva du kan jobbe videre med. Se hvordan lærer Inger Holtan og elevene hennes jobber med å gi tilbakemelding på muntlige presentasjoner.

Læringsressurser

Presentasjoner og foredrag