Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Muntlig tekstskapingChevronRight
 4. Presentasjoner og foredragChevronRight
 5. Vurdering av muntlig presentasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Vurdering av muntlig presentasjon

Se først hvordan lektor Inger Holtan og elevene hennes ved Hartvig Nissens skole i Oslo arbeider med vurdering av muntlig presentasjon. Utarbeid deretter et vurderingsskjema.

Hva sier læreplanen om vurdering?

I norskfaget skal du ikke bare delta i diskusjoner og holde foredrag, presentasjoner og taler. Du skal også arbeide målretta for å bli stadig dyktigere i muntlige situasjoner. Og ikke nok med det – du skal i tillegg kunne "lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner"!

Nyttig for deg selv og andre

Det er viktig at du kjenner godt til kriteriene som dere elever blir vurdert ut fra, for bare da klarer du å gi konkrete og nyttige tilbakemeldinger til medelevene dine. Kriteriene er også til god hjelp for deg selv når du skal forberede en muntlig presentasjon, for da vet du hva læreren forventer av deg. Dersom du jobber systematisk med hverandrevurdering, forstår du dessuten bedre hvorfor du får den karakteren du får.

Vi kan gi tilbakemeldinger på ulike måter. Videoen ovenfor viser deg én mulig framgangsmåte, og vi håper den inspirerer deg til å ta fatt på jobben som positiv kritiker med både glede og seriøsitet!

Oppgave 1

Se videoen og jobb deretter med spørsmåla.

 1. Hva vil det si å jobbe i prosess med muntlig presentasjon?
 2. Hva er fordelen ved denne framgangsmåten, ifølge lærer Inger Holtan?
 3. Hva er ei framovermelding?
 4. Inger Holtan bruker begrepet vekstpunkt. Forklar hva et vekstpunkt er for noe.
 5. Etter foredraget til Andrea åpnes det for respons i klassen. Hva skal medelevene gi respons på?
 6. Hvorfor setter Andrea pris på denne måten å bli vurdert på?
 7. Hva er hverandrevurdering?
 8. Hvorfor liker elevene i klassen å bruke responsskjemaer?
 9. Hvilke fordeler gir vurderingsarbeid i responsgrupper, ifølge læreren?
 10. Hva synes du om arbeidsmåtene som blir presentert i filmen? Har du brukt noen av dem før?

Oppgave 2

Vurderingsskjema

Lag et forslag til et vurderingskjema for muntlig presentasjon. Jobb først i grupper, og bli deretter enige om et felles skjema, sammen med de andre i klassen og med læreren.

Læringsressurser

Presentasjoner og foredrag