Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. ModernismeChevronRight
  5. Gunvor Hofmo: "Det er ingen hverdag mer"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Gunvor Hofmo: "Det er ingen hverdag mer"

Gunvor Hofmo (1921–1995) er en av forfatterne som skrev lyrikk om den store tomheten og det voldsomme skriket som fylte menneskene etter andre verdenskrig.

Portrett av forfattaren Gunvor Hofmo
Gunvor Hofmo (1921–1995)

Etter den andre verdenskrigen befant Europa seg i en slags nullpunktstilstand, en tilstand av forvirring og håpløshet med tanke på samtida og veien videre. Hvordan kunne en fortsatt tro på menneskets fornuft og godhet etter Auschwitz?

Hvis den teknologiske utviklingen kunne gi oss Hiroshima og Nagasaki, hvordan var det da mulig å påstå at denne utviklingen var til beste for menneskene?

Og når vanlige mennesker kunne begå overgrep og krenke grunnleggende menneskerettigheter i nazismens og fascismens navn – hvor frie var vi da egentlig?

Oppgave

Gunvor Hofmo: "Det er ingen hverdag mer"

Les Gunvor Hofmos dikt "Det er ingen hverdag mer" og svar på spørsmålene.

  1. Hva menes med at verden befant seg i en ”nullpunkts-tilstand” etter den andre verdenskrigen?
  2. Hva vil du si er tema i diktet "Det er ingen hverdag mer"?
  3. Pek på modernistiske og tradisjonelle trekk ved diktet.
  4. Les Jan Erik Volds artikkel om Gunvor Hofmo i Store norske leksikon, og finn biografiske opplysninger om hvordan den andre verdenskrigen rammet mennesker som stod forfatteren nær.

Læringsressurser

Modernisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale