Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. ModernismeChevronRight
 5. Oppgaver til Is-slottetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til Is-slottet

Tarjei Vesaas sin roman Is-slottet kom ut i 1963 og fikk året etter Nordisk råds litteraturpris. I 1987 ble romanen filmatisert av regissør Per Blom. Her er filmomtale og analyseoppgaver til filmen, og oppgaver til adaptasjonen fra roman til film.

Filmomtale

Filmen handler om de to ungene jentene Siss og Unn og om vennskapet mellom dem. Unn har måttet flytte til sin «moster» etter at moren døde, og kommer som ny jente i klassen til Siss.

Filmen åpner med at Siss besøker Unn. På dette tidspunktet har vennskapet allerede utviklet seg til en dragning mellom dem, en fascinasjon. De åpner seg delvis for hverandre, og kler seg nakne for hverandre. Siss sier også at hun har en hemmelighet som hun ikke har fortalt til noen: Hun tror ikke hun kommer til himmelen. Hvorfor, får vi ikke vite. Siss får plutselig kalde føtter når de står nakne og ser på hverandre, og de skilles med en litt uavklart stemning mellom seg.

Dagen etter klarer ikke Siss å møte Unn igjen. I stedet går hun inn i det store «isslottet» som vinteren har laget. Siss forsvinner. Unn er alene igjen med mange ubesvarte spørsmål og et følelsesmessig kaos. Filmen skildrer så videre Unns vei gjennom ensomhet, savn og begynnende voksenliv. Per Bloms film er en film som forsøker å overføre Vesaas' følsomme og stemningsfulle univers til lerretet.

Adaptasjon – fra roman til film

 1. Bøkene til Tarjei Vesaas er fulle av naturskildringer, symboler og «undertekst». Hvilke utfordringer tror du dette kan ha skapt for filmskaperne?
 2. På hvilken måte er handlingen i filmen annerledes enn handlingen i Vesaas' roman? Er det noe som er utelatt? Noe som er lagt til? Og hva gjør det i så fall med din tolkning av bok og film?
 3. Hvordan blir Siss og Unn skildret i boka? Synes du filmens Siss og Unn ligner på bokas? Begrunn svaret ditt.
 4. Hvordan skildres vennskapet mellom dem i boka? Hvordan skildres for eksempel de vare følelsene de har for hverandre? Hvordan skildres det som ikke blir sagt mellom dem? Og hvordan gjøres dette i filmen? Svar med å sitere fra boka og vise til konkrete virkemidler i filmen.
 5. Hvordan beskrives isslottet i boka? Svar med å sitere konkret fra noen steder i boka der isslottet beskrives. Hva slags funksjon tenker du isslottet har? Hvordan skildres isslottet i filmen? Var det slik du så det for deg da du leste boka?
 6. Hvordan vil du tolke avslutningen i boka? Og i filmen?
 7. Ofte snakker man om at mens man forteller gjennom «telling» (å fortelle) i en bok, forteller man gjennom «showing» (å vise) i en film. Men Vesaas sine bøker er så fulle av symboler, naturskildringer og uuttalte ting at man kan diskutere om han også viser, og overlater til leseren å tolke det de «ser». Hva tenker du om dette? Hva er usagt i boka? Hva er usagt i filmen?
 8. Diskuter om temaene som tas opp, er de samme i boka og filmen.
 9. Er dette en vellykket adaptasjon? Begrunn svaret ditt.

Læringsressurser

Modernisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale