Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. ModernismeChevronRight
  5. Tema: PositivismedebattenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tema: Positivismedebatten

Positivisme er en betegnelse på et vitenskapssyn og et menneskesyn preget av en sterk tro på at det er mulig å få objektiv – det vil si allmenngyldig og nøytral – kunnskap på alle livets områder.

Positivistene stilte derfor spørsmål ved om humanistisk forskning i det hele tatt kunne kalles vitenskap. Antipositivistene hevdet på sin side at all kunnskap egentlig er subjektiv fordi den er avhengig av de begrepene vi mennesker har valgt å se tilværelsen i lys av. Denne debatten preget både vitenskap og litteratur i Norge i etterkrigstida, og da særlig på 1960- og 70-tallet.

Salmer fra kjøkkenet

Bent Hamers film Salmer fra kjøkkenet (2003) er en underfundig og humoristisk film som tematiserer positivismens begrensninger. Alt er ikke gjenstand for objektiv kunnskap. Livet er fullt av irrasjonelle situasjoner og valg.

Åpningsscenen i filmen er fra et reelt forskningsprosjekt på 50-tallet – der den svenske husmoras bevegelser på kjøkkenet blei kartlagt. Formålet med forskninga var å utvikle et mer funksjonelt innreda kjøkken.

I Hamers univers er det menn som har hovedrolla, enslige menn på landsbygda. Hemmets Forskningsinstitut (HFI) har bestemt seg for å utvide forskninga si, for på denne måten å bidra til utviklinga av et funksjonelt kjøkken også i andre markeder. Observatører sendes til Norge for å kartlegge norske menns kjøkkenvaner. Gjennom å være "flue på veggen" skal observatørene i filmen lage en systematisk og vitenskapelig oversikt over mennenes bevegelser på kjøkkenet.

Forskning.no om filmen: Den onde, grusomme og unyttige forsker

Oppgaver

Ta utgangspunkt i klippet fra filmen Salmer fra kjøkkenet og jobb med følgende oppgaver:

  1. Hva gjøres for at forskningsprosjektet som presenteres helt i begynnelsen, skal framstå som objektiv forskning?
  2. Hvilke instrukser, som skal sikre objektiviteten i forskninga, får observatørene i filmen?
  3. På hvilken måte er denne filmen et bidrag i positivismedebatten?
  4. Diskuter: I hvilken grad er det mulig å få objektiv kunnskap om menneskets tanker og følelser?

Læringsressurser

Modernisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale