Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. OpplysningstidaChevronRight
 5. Kvinnesyn i Holbergs EpistlerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kvinnesyn i Holbergs Epistler

Spørsmål til teksten "Om Fruentimmerselskab" av Ludvig Holberg.

"The Cotillion Dance" av James Caldwell. Fargetrykk.
«The Cotillion Dance» (James Caldwell 1771). Rokokkostilen oppsto i Frankrike i 1720-åra.

Spørsmål til en epistel av Ludvig Holberg

Les utdraget Om fruentimmerselskab fra Holbergs Epistler.

 1. Hvorfor trives Holberg bedre i kvinners enn i menns selskap?
 2. Hvilke temaer er kvinner opptatt av, ifølge Holberg?
 3. Holberg skriver at selskap med menn gir ham hodebry. Hvorfor?
 4. Hva tror du Holberg mener med ordet «Pølse-Snak»?
 5. Hvordan oppfatter du Holbergs kvinnesyn, slik dette kommer til uttrykk i denne teksten?
 6. Sammenlign omtalen av kvinner i denne teksten med omtalen av kvinner i utdraget fra Peder Paars og i romanen Niels Klims underjordiske rejse. Hva tenker du nå om Holbergs kvinnesyn?
 7. Les Hilde Sandviks artikkel i studenttidsskriftet Fortid: Kvinnesyn på 1700-tallet
  • Hvordan så folk flest på kvinner på 1700-tallet?
  • Hvilke tanker hadde opplysningsfilosofen Rousseau om kvinnens natur og plass i samfunnet?
  • Hvordan beskriver Sandvik Holbergs kvinnesyn i sin artikkel?

Læringsressurser

Opplysningstida

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale