Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. OpplysningstidaChevronRight
 5. Undersøk to opplysningsverkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Undersøk to opplysningsverk

Studer bøker av 1700-tallsforfatterne Hans Egede og Erik Pontoppidan.

Innledningen til Hans Egdes bok trykt med gotisk skrift. Faksimile.
Faksimile av forordet til Det gamle Grønlands nye perlustration, eller Naturel-historie (1741)

Det gamle Grønlands nye perlustration, eller Naturel-historie

0:00
Det gamle Grønlands nye perlustration, eller Naturel-historie

Oppgave 1

I forordet til Det gamle Grønlands nye perlustration, eller Naturel-historie, som ble utgitt i 1741, dediserer Hans Egede boka til den danske arvekronprinsen.

 1. Hvorfor tror du boka innledes på denne måten?
 2. Hva oppgir Egede som årsak til at han har skrevet boka?
 3. I 1741 ble alle bøker som ble utgitt i Danmark-Norge, forhåndssensurert. Hva var grunnen til det?
 4. Utdraget fra Hans Egedes bok er et eksempel på det som kalles kansellistil. Hva menes med dette begrepet?
 5. Språkrådet er opptatt av at vi i dag bør unngå å bruke kansellistil. Hvordan begrunner de det? Søk på Internett etter svar på spørsmålet.
 6. Ta utgangspunkt i Egedes formuleringer og skriv dem om til moderne norsk.
Historiske kart fra 1720. Faksimile.
Norsk kart 1720

Erik Pontoppidan - geografisk beskivelse

0:00
Erik Pontoppidan - geografisk beskivelse

Oppgave 2

I 1785 utga Erik Pontoppidan Geographisk Oplysning til kartet over det sydlige Norge.

 1. Studer innholdsfortegnelsen. Hvilke hovedområder innen norsk geografi er det Pontoppidan tar for seg i denne boka?
 2. Lytt til opplesinga fra boka. Hvordan forklarer Pontoppidan begrepene «sund» og «fjord»?
 3. Hvilke stedsnavn kjenner du igjen?
 4. Hva går Pontoppidans opplysningsprosjekt ut på?

Oppgave 3

Statens kartverk har ei samling av historiske kart fra 1700-tallet. Her kan du søke opp kart fra ulike fylker eller regioner. Disse karta kan du fritt laste ned til din egen datamaskin og studere nøyere.

 1. Ta utgangspunkt i et kart fra eget hjemfylke og studer utforminga av kartet. Hvordan skiller dette kartet seg fra et moderne kart?
 2. Studer stedsnavna på kartet. Har noen av disse navna fått en typisk dansk skrivemåte? Hvordan skrives disse stedsnavna i dag?

Læringsressurser

Opplysningstida

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale