Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Humanisme og renessanseChevronRight
 5. Oppgaver til DekameronenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver til Dekameronen

Dekameronen er ei samling på hundre noveller av den italienske dikteren Giovanni Boccaccio på 1300-tallet. Les fagteksten om Dekameronen og svar på oppgavene.

et utsnitt som viser unge mennesker i fine drakter. Illustrasjon.
Utsnitt av motiv fra Dekamaronen, illustrert av Salvatore Postiglione

Oppgave 1

Lag en presentasjon av diktverket Dekameronen ved hjelp av PowerPoint eller Prezi. Samarbeide gjerne to og to om å løse oppgava. Presentasjonen skal gi svar på disse spørsmåla:
 1. Hva slags bok er Dekameronen?
 2. Hvem har skrevet den?
 3. Når ble den skrevet?
 4. Hva betyr tittelen Il Decamerone?
 5. Boka har en rammefortelling.
  • Hva handler den om?
  • Hva er den historiske bakgrunnen for den?
 6. Hvordan er boka bygd opp?
 7. Hvilke temaer finner vi i novellene?
 8. Hvilke samfunnsgrupper er representert i tekstene?
 9. Forfatteren latterliggjør en spesiell samfunnsgruppe i noen av fortellingene. Hvem er det som får gjennomgå?
 10. Hva slags kvinneskikkelse er Fiametta?
 11. Hva kjennetegner kvinneskikkelsene i Dekameronen?
 12. Hvem får tildelt skurkerollene i novellene?
 13. Hvorfor har Dekameronen også blitt kalt for "Den menneskelige komedie"?
 14. Den tyske dramatikeren Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) har brukt fortellingen om Saladin og Melkisedek i dramaet Nathan den vise (1779). Hvorfor kan denne for- tellingen ha vært aktuelt stoff i opplysningstiden?

Oppgave 2

 1. Hvorfor forteller Filomena historien om Saladin og Melkisedek?
 2. Hva er den konkrete konflikten i fortellingen om de to?
 3. Hva er årsaken til konflikt i fortellingen om ringen?
 4. Denne teksten kan sies å inneholde en fortelling i en fortelling i en fortelling. Forklar hvordan de ulike fortellingene er knyttet sammen.
 5. Se nærmere på Saladin, Melkisedek og på faren i fortellingen om ringen.
  • Er personskildringen direkte eller indirekte? Gi eksempler.
  • Hva slags verdier og holdninger står karakterene for?
 6. Er konflikten i fortellingen om ringen uløst, eller har den en løsning? Grunngi svaret.
 7. Fortellingen om ringen er en såkalt parabel. Hva er en parabel? Slå opp Bokmåls- og nynorskordboka og finn ut.
 8. Boccaccio har kalt fortellingene i Dekameronen for noveller.
  • Kan du peke på noen novelletrekk i teksten du har lest?
  • Og kan du peke på trekk som vi neppe vil finne i moderne noveller fra 1900- og 2000-tallet?

Læringsressurser

Humanisme og renessanse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale