Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Humanisme og renessanseChevronRight
 5. En vandring gjennom dødsriketChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha fulgt denne læringsstien skal du:

 • ha kunnskap om visjonslitteratur i middelalderen
 • kjenne til og ha lyttet til utdrag fra Den guddommelige komedie, og kunne sette diktverket inn i en samfunnsmessig og litterær sammenheng
 • kjenne til og ha lest utdrag fra visjonsdiktet Draumkvedet
 • kunne sammenligne Draumkvedet og Den guddommelige komedie
 • kjenne til forestillinger om helvete i ulike kulturer og tidsperioder
 • kunne sammenligne framstillinga av helvetet i renessansen med måten helvetet framstilles på i moderne medietekster
 • kunne skrive en strukturert tekst på sidemål om et norskfaglig emne