Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Litteraturhistoriske oppslagsverkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Litteraturhistoriske oppslagsverk

Litteraturhistoria kan deles i ulike perioder eller stilretninger. Hver periode er preget av bestemte idéer og historiske hendinger. Vi kan finne de samme tidstypiske trekkene i andre kulturelle uttrykksformer, som bildekunst, musikk og arkitektur.

Forfattere i perioden middelalderen til opplysningstida

Språket og litteraturen i et land er hele tiden under utvikling, på samme måten som kulturen ellers. Vi kan beskrive denne utviklingen ved å dele opp kulturhistorien i ulike perioder.

Hver periode er preget av bestemte historiske hendinger, av vitenskaplige, religiøse, filosofiske og politiske idéer, og hver periode har sitt eget kulturelle uttrykk.

Samtidig bygger hver ny periode videre på den kulturen som allerede fins. Overgangene mellom periodene skjer dessuten gradvis, og ofte på ulike tidspunkt i ulike land. Det tar gjerne tid før kulturelle impulser vokser seg sterke nok til å påvirke over landegrenser.

Litteraturhistoriske oppslagsverk og tidslinjer

Under dette emnet finner to to litteraturhistoriske oppslagsverk:

 • Norsk språk- og litteraturhistorisk tidslinje
 • Lyrikkhistorisk tidslinje

Du kan bruke oppslagsverka til å lære mer om hva som særpreger de ulike periodene, og hvordan den kulturelle utviklingen i Norge henger sammen med utviklingen ellers i Europa.

Kulturhistoriske perioder

Oppslagsverka tar for seg disse periodene:

 • middelalderen
 • renessansen og humanismen
 • barokken
 • opplysningstiden
 • romantikken og nyromantikken
 • realisme og naturalisme
 • modernisme og postmodernisme

Læringsressurser

Litteraturhistoriske oppslagsverk