Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Norrøn tidChevronRight
 5. Den eldre EddaChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Den eldre Edda

Den eldre Edda er ei samling helte- og gudedikt som blei funnet på Island i 1643. Ingen av eddadikta er signert av navngitte forfattere. Forskerne tror at mange eddadikt kan være skapt i Norge, men de er nedskrevet på Island.

Odin på tronen omgitt av ravene Hugin og Munin, og hundene Geri og Freki. Illustrasjon.
Guden Odin omgitt av ravene Hugin og Munin, og hundene Geri og Freki.

Oppgave 1

Den eldre Edda

 1. Ordet edda betyr "oldemor". Hvorfor har verket fått dette navnet?
 2. Vi finner to typer dikt i Den eldre Edda. Hvilke?
 3. Vet vi noe om forfatteren eller forfatterne?
 4. Hvilken gudeverden blir skildret i i Edda-diktene?
 5. Hva heter de tre mest kjente diktene fra Den eldre Edda?
 6. Hva handler diktet Voluspå om?
 7. Trymskvida er et gudedikt. Hva er konflikten i dette diktet?
 8. I Håvamål er det Odin som taler. Hva snakker han om?

Utdrag fra Håvamål

Versene er hentet fra nettstedet Heimskringla, som er oppkalt etter et verk av den islandske skalden og historieskriveren Snorre Sturlason. Der kan du kan lese hele Håvamål (på ulike språk!) om du vil. Du finner også en rekke andre eldre tekster på dette nettstedet.

1.
Augo du bruke
fyrr inn du gjeng,
i kot og i kråom,
i kot og i krokom.
For d'er uvisst å vita
kvar uvener sit
fyre din fot.

Ordforklaringer

fyrr = før
kot = kott; lite, trangt rom
i kråom = i krokene
fyre = foran

Les mer

6.
Av sin eigen klokskap
kyte ingen,
men ver håvàr i hug.
Når du gløgg og tagal
i gardane sviv,
du kjem ikkje brått i beit.
Ordforklaringer

kyte = skryte
håvàr = blyg, unnselig
gløgg = observant, blyg
tagal = taus
sviv = her: vanker, går
i beit = i knipe

7.
Grannvar mann,
til gjestebod komen,
tegjer med andre talar.
Lyder med øyro
og med augo skodar,
veltenkt og fyre var.

Ordforklaringer

grannvar = nøye, varsom
tegje = tie
med = mens
lyder = lytter
skodar = ser, skuer
fyre = føre

11.
Betre byrdi
du ber 'kje i bakken
enn mannavit mykje.
Med låkare niste
du legg 'kje i veg
enn ovdrykkje med øl.

Ordforklaringer

byrdi = byrde, last
mannavit = forstand
låk = dårlig, ille
ovdrykkje = drukkenskap, fyll

12.
Inkje so godt
som godt dei segjer
er øl for manna-ætt.
Di meir du drikk,
di mindre vit
mun du i hausen hava.

Ordforklaringer

inkje = ikke
segjer = sier
manna-ætt = menneskene
mun du hava = har du kanskje
haus = hode, skalle


25.
Vanklok mann
trur vel um alle
som hugblidt mun helse.
Det ser han fyrst
fram til tings komen,
av frendar eig han få.

Ordforklaringer

vanklok = ikke klok
som hugblidt mon helse = som blidt måtte hilse
fyrst = først
til tings komen = når han er kommet til tinget
frende = felle, venn, slektning
eig = eier

42.
Venen sin
skal ein vera ven
og løne gåve med gåve.
Til lått skal mann
med lått svara
og møte ljuging med lygn.

Ordforklaringer

lått = latter
lygn = løgn

44.
Veit du ein ven
som vel du trur,
og du hjå han fagnad vil få:
gjev han heile din hug
og gåva ei spar,
far og finn han ofte.
Ordforklaringer

hjå = hos
fagnad = glede; god mottakelse
gjev = gi
hug = sinn, tanke

55.

Måteleg klok
kvar mann vere;
ovklok vere han ikkje.
For sjeldan er hugnad
i hjarta å finne
hjå honom som ovklok er.

Ordforklaringer

ovklok = altfor klok
hugnad = glede, hygge
hjå honom = hos ham

64.
Makti si må
ein mann med vit
hovsamt og høveleg bruke.
Jamt han det finn
når hjå frøkne han kjem,
at ingen er aller best.

Ordforklaringer

hovsamt = med måtehold
høveleg = slik det passer seg
jamt = til vanlig, ofte
frøken = modig, flink

76.
Døyr fe;
døyr frendar;
døyr sjølv det same.
Men ordet um deg
aldri døyr
vinn du eit gjetord gjævt.

Ordforklaringer

gjetord = ry, rykte
gjæv = utmerket, fremragende, stor

81.
Um kveld skal du dagen rose,
kona når ho brend er,
gjenta når ho gift er,
geiren når han røynd er,
is når du yver kjem,
øl når det drukki er.

Ordforklaringer

brend = her: etter at hun er død og brent på likbålet
gjenta = jenta
geir = spyd
røynd = velbrukt, erfaren
yver = over

kyte = skryte
håvàr = blyg, unnselig
gløgg = observant, blyg
tagal = taus
sviv = her: vanker, går
i beit = i knipe

grannvar = nøye, varsom
tegje = tie
med = mens
lyder = lytter
skodar = ser, skuer
fyre = føre

byrdi = byrde, last
mannavit = forstand
låk = dårlig, ille
ovdrykkje = drukkenskap, fyll

inkje = ikke
segjer = sier
manna-ætt = menneskene
mun du hava = har du kanskje
haus = hode, skalle

vanklok = ikke klok
som hugblidt mon helse = som blidt måtte hilse
fyrst = først
til tings komen = når han er kommet til tinget
frende = felle, venn, slektning
eig = eier

lått = latter
lygn = løgnhjå = hos
fagnad = glede; god mottakelse
gjev = gi
hug = sinn, tanke

ovklok = altfor klok
hugnad = glede, hygge
hjå honom = hos ham

hovsamt = med måtehold
høveleg = slik det passer seg
jamt = til vanlig, ofte
frøken = modig, flink

gjetord = ry, rykte
gjæv = utmerket, fremragende, stor

brend = her: etter at hun er død og brent på likbålet
gjenta = jenta
geir = spyd
røynd = velbrukt, erfaren
yver = over

Oppgave 2

Håvamål

Les strofene fra Håvamål. Hva sier Odin om:>

 1. hvordan en skal oppføre seg når en er ute på besøk hos andre
 2. hvordan en skal forholde seg til alkohol
 3. hvordan en skal behandle vennene sine
 4. hvorfor det ikke er bra å være for klok
 5. hvordan en skal bruke den makta en har
 6. hva som lever lenger enn mennesket selv
 7. hvordan det går med den godtroende

Formulér dessuten essensen i vers 81 med egne ord, i én setning. Hva slags livsvisdom er det eksemplene skal belyse?

Læringsressurser

Norrøn tid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.

SubjectEmne

Kildemateriale