Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Norrøn tidChevronRight
 5. Trymskvida ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Trymskvida

Gudediktet «Trymskvida» handler om at jotnen Trym stjeler hammeren til Tor, og hvordan æsene får hammeren tilbake

Loke flyr til Jotunheimen i Frøyas fjærdrakt. Illustrasjon.
W.G. Collingwoods illustrasjon viser Loke som flyr til Jotunheimen etter å ha lånt Frøyas fjærdrakt. Men Tors hammer får han ikke. Trym vil ha Frøya til kone. Hvis ikke, får ikke æsene hammeren tilbake.

Tor og Loke drar til Jotunheimen

Gudediktet «Trymskvida» handler om jotnen Trym som stjeler hammeren til Tor. Hammeren er både et forsvarsvåpen og et fruktbarhetssymbol for æsene, derfor er det svært viktig for Tor å få den tilbake. Men selv om gudene altså må løse et alvorlig problem, er handlinga skildret med mye humor.

Trymskvida (utdrag)

0:00
Opplesning av den første og de to siste strofene av gudediktet Trymskvida.

Trym, kongen over tussene i Jotunheimen, gir æsene beskjed om at de bare kan få hammeren tilbake dersom han får Frøya til kone. Men når Tor og den listige medhjelperen hans, Loke, foreslår dette for Frøya, nekter hun blankt:

13

Vreid vart daa Frøya,
so ho frøste,
og aasa-salen
all han bivra.
Ned spratt bjarte
brisinga-mene.
«Manngal dei meg
meiner vera,
um eg ek med deg
til Jøtunheimen.»

Ordforklaring

 • vreid – sint
 • aasasalen – salen der æsene oppholdt seg
 • bivre – riste brisinga-mene – Frøyas smykke
 • ek – farer, drar

Heimdall har en god idé

Guden Tor utkledd som brud. Illustrasjon.

Men vet imidlertid råd. Han foreslår at Tor kler seg ut som Frøya og drar til Jotunheimen for å møte Trym. Når han så får tak i hammeren, vil nok alt ordne seg.

16.

Late um honom
lyklar ringle
og kvende-klæde
um kne falle,
paa brjoste setje me
breide steinar,
og haglegt binde me
hovud-toppen.

Macho-guden Tor er ikke så glad for å iføre seg brudeutstyret og andre fysiske attributter som må til for å framstå som kvinne:

17.

Kvad det Tor,
den trauste aas:
«Kjering vil daa
kalle meg æsir,
lèt eg meg binde
med brure-lin.»

Men Loke minner Tor om hva som står på spill:

18.

Kvad daa Loke,
Lauvøy-sonen:
«Teg deg, Tor,
tala kje dette;
snart kjem jøtnar
til Aasgard byggje,
um inkje din hamar
du heimtar att.»

Ordforklaring

 • lyklar – nøkler (kvinnene bar nøkler i beltet sitt)
 • brjostet – brystet
 • aas, æsir – betegnelse for de norrøne gudene i Åsgard
 • Lauvøy-sonen – Loke var sønn til Lauvøy
 • jøtnar – jotner

Oppgave 1

 1. Les den oversatte versjonen av Trymskvida på Wikisource.org: Trymskvida
 2. Skriv et resymé av handlinga i dette gudediktet.

Oppgave 2

 1. I «Trymskvida» møter vi mange æser og jotner fra den norrøne mytologien. Forklar hvilke funksjoner og egenskaper disse mytiske figurene har:
  • Tor (også omtalt som Vingtor / Lorride)
  • Odin
  • Frøya
  • Heimdall
  • Loke
  • Trym
 2. Rimmønsteret i Trymskvida er preget av alliterasjon.
  • Forklar hva begrepet betyr.
  • Finn eksempler på alliterasjon i utdragene fra teksten.

Oppgave 3

«Trymskvida» egner seg godt for dramatisering. Her er noen eksempler på elevproduksjoner som er publisert på YouTube:

Vurder disse muntlige framføringene av et norskfaglig emne.

Stikkord for vurdering:

 • I hvilken grad gir framføringa tilskuerne en bedre forståelse av innholdet i gudediktet «Trymskvida»?
 • I hvilken grad viser framføringa forståelse av gudedikt og nørrøn mytologi som norskfaglig tema?
 • Kommuniserer denne framføringa med mottakerne? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Læringsressurser

Norrøn tid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.

SubjectEmne

Kildemateriale