Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Samisk og kvensk litteratur og kulturChevronRight
 5. Arbeid med begrepet kontekstualiseringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Arbeid med begrepet kontekstualisering

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgave

Del 1

Les fagteksten "Hva er tekst i kontekst? Før du leser den, bør du sjekke at du kjenner til begrepene som er lista opp nedenfor – de forekommer nemlig i teksten. Hjelp hverandre med å finne gode synonymer og forklaringer!

 1. kontekst
 2. å kontekstualisere
 3. lyrisk jeg
 4. minoritet
 5. majoritet
 6. identitet
 7. biografi
 8. perspektiv

Del 2

Les teksten "Hvorfor kontekstualisere tekster?" og jobb med spørsmåla.

 1. Hva vil det si at en tekst kan ha flere lag?
 2. Hvorfor er det ofte nyttig med kunnskaper om forfatteren og konteksten når du leser en tekst?
 3. I teksten presenteres tre ulike lesemåter: tekstorientert, forfatterorientert og kontekstorientert. Forklar hva som ligger i disse tre begrepene.

Sist oppdatert 11.09.2018
Tekst: Marion Federl (CC BY-SA)

Læringsressurser

Samisk og kvensk litteratur og kultur

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale