Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Nordisk litteraturChevronRight
 5. Oppgave om "Den lille Pige med Svovlstikkerne"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgave om "Den lille Pige med Svovlstikkerne"

Den danske forfatteren Hans Christian Andersen vokste opp i fattige kår i Odense. Han skrev både sakprosa, lyrikk, romaner og dramatikk, men fikk etter hvert interesse for folkeeventyr. Han er mest kjent for sine kunsteventyr, deriblant "Den lille Pige med Svovlstikkerne" (1848).


Piken med svovelstikkene. Illustrasjon.

Oppgaver

Les eventyret " Den lille Pige med Svovlstikkerne" i originalutgave og i norsk oversettelse. Svar deretter på spørsmåla nedenfor.

 1. H.C. Andersen skrev eventyret om piken med svovelstikkene i 1848. Det danske 1800-tallsskriftspråket, som denne teksten er skrevet på, blei også brukt i Norge før vi fikk vårt eget norske skriftspråk. Studer første avsnitt i eventyret. Hvilken umiddelbar forskjell ser du mellom substantiva i originalutgava av eventyret og i den norske oversettelsen? (Stikkord: fellesnavn, bunden form.)
 2. Les grundig gjennom det første avsnittet i begge språkversjonene og vær spesielt oppmerksom på tegnsettinga. Hvordan skiller originalutgava seg fra den norske oversettelsen? Hva kan grunnen være til at man i den norske utgava har valgt ei annen tegnsetting?
 3. H.C. Andersen skriver "Pigen", "Gaden", "Fødder" og "tabte". I hvilket talemålsområde i Norge sier folk i dag "gade" og "bage"? Hva kan grunnen være til at orda uttales slik i dette området?
 4. Hvordan skrives disse orda på moderne norsk?
 5. I den danske originalutgava og i den norske oversettelsen brukes det ulike ord for å beskrive den lille jenta. Hvilke ord blir brukt?
 6. Mot slutten av eventyret omtaler originalutgava av eventyret den lille jenta som "det lille Liig". I den moderne norske utgaven omtales hun som "den lille døde". Hva kan grunnen være til det?
 7. Den lille Pige med Svovlstikkerne blir omtalt som et kunsteventyr. På hvilken måte skiller dette eventyret seg fra et vanlig folkeeventyr?
 8. Mange eventyr ender godt fordi den fattige er smart og oppfinnsom eller får hjelp av gode hjelpere. I dette eventyret er det ikke slik. Hva tror du forfatteren ønsket å oppnå ved å la den lille jenta dø til slutt?
 9. Hva er moralen i eventyret, etter din mening?
 10. Hans Christian Andersen vokste opp i fattige kår i Odense. På hvilken måte kan dette eventyret oppfattes som en samfunnskritisk tekst?
 11. Tiggere fra Romania er et vanlig innslag i gatebildet i norske byer i dag. Diskusjonen går høyt om det skal innføres tiggerforbud i Norge, og om tiggerne skal få mulighet til å overnatte innendørs midtvinters. I Kristiansand ble det opprettet en Facebook-gruppe med tittelen Få tiggerne vekk fra Kristiansand. Hvordan argumenterer lokalpolitikere og gruppas medlemmer for hva som er riktig å gjøre i denne saka?
 12. Skriv et moderne eventyr der du bytter ut piken med svovelstikkene med en rumensk tigger.

Læringsressurser

Nordisk litteratur

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale