Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Romantikk og realismeChevronRight
 5. Oppsummeringsspørsmål: realismenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsspørsmål: realismen

Oppgave 1

Spørsmål til videoklippet med Tore Renberg

Noen ordforklaringer til filmen
 • arnested for noe – hjemsted, utgangspunkt
 • borgermester – ordfører
 • han er normativ – han stiller opp en regel eller et krav
 • dokumentarisk – bygge på virkelige hendinger
 • jappetid – periode på 1980-tallet som var prega av stor og til dels kunstig vekst i ei rekke bransjer, der mange fikk skaffet seg store verdier og la til seg dyre levevaner. Jappetiden blei etterfulgt av økonomisk nedgang og bankkrise.
 • ambisjon – mål, ønske
 • visjon – drøm om framtida
 • supplement – tillegg
 • tendensroman – en roman som setter samfunnsforhold under debatt, som kritiserer samfunnsforhold
 • Lille Marius – en av karakterene i Alexander Kiellands roman Gift. Han makter ikke krava som skolen stiller til ham.

Se videoklippet og jobb med spørsmåla nedenfor:

 1. Hvor er det Renberg blir intervjuet, og hvorfor er dette stedet valgt?
 2. Hva handler Alexander Kiellands roman Gift om, og hvilken litterær periode hører den hjemme i?
 3. Den danske litteraturkritikeren Georg Brandes krevde at litteraturen skulle "sette problemer under debatt". Hva mente han med dette?
 4. Tankene til Brandes har påvirket mange norske forfattere. Nevn noen av dem.
 5. Hva handler litteraturen fra 1870- og 1880-tallet om, ifølge Renberg?
 6. Hva er målet for de fleste som skriver innenfor den realistiske tradisjonen, ifølge Renberg? Hva slags skrivemåte er det de etterstreber ? Hva slags eksempler nevner han for å illustrere denne skrivemåten?
 7. Realismen har blitt beskyldt for å bare handle om det som er konkret og håndfast, og for å utestenge fantasien, drømmene og det visjonære. Hva er Renbergs svar på denne beskyldninga?
 8. Hvordan påvirker samtida og virkeligheten arbeidet til en realistisk forfatter?
 9. Renberg sier han håper bøkene hans en gang i framtida kan være et "supplement til historieskrivinga". Hva mener han med dette?

Oppgave 2

Spørsmål til fagteksten

Les fagstoffsida "Realismen: litterær epoke og litterær stil".

 1. Hvilken betegnelse kan vi bruke om den realistiske litteraturen i perioden fra ca. 1870 til ca. 1885?
 2. Hva ville forfatterne i denne perioden oppnå med litteraturen de skreiv?
 3. Forklar begrepet "mimesis".
 4. Nevn noen virkemidler som de realistiske forfatterne utnytter for å etterlikne virkeligheten.
 5. Nevn noen mulige innvendinger mot mimesis-tanken.

Læringsressurser

Romantikk og realisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale