Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Salmer til alle tider

I denne oppgava skal du sammenligne hvordan Gud blir beskrevet i salmene «Vår Gud, han er så fast en borg» av Marin Luther og «Den fattige Gud» av Edvard Hoem.

religion

Tekstutvalg

Tekst 1

Martin Luther: Vår Gud, han er så fast en borg

Den tyske kirkereformatoren Martin Luther (1483–1546) skreiv ei rekke salmer. Mest kjent er salmen «Vår Gud, han er så fast en borg».

Tekst 2

Edvard Hoem: Den fattige Gud

Den norske forfatteren Edvard Hoem (1949– ) var politisk aktiv på venstresida på 1970-tallet. Han skriver romaner, skuespill, lyrikk og biografier.

Oppgave

Skriv et kortsvar på 250 ord der du reflekterer over følgende:

  • likheter og forskjeller mellom de tankene Martin Luther gjorde seg om Gud, og de tankene som kommer til uttrykk gjennom teksten til Edvard Hoem
  • hva ordvalg og bildebruken forteller om de ulike tidsepokene disse tekstene blei til i

Læringsressurser

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

  • LearningPath

    Pike med perleøredobb

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale