Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. BarokkenChevronRight
 5. Sammenlign to tekster om fiskens betydning for Nord-NorgeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlign to tekster om fiskens betydning for Nord-Norge

Denne oppgava kan løses i små grupper (to elever). Trekk til slutt hele klassen med i en samla diskusjon om fiskens betydning for Nord-Norge.

Tre fiskere med hver sin store skrei under armen. Sort-hvitt. Foto.
Tre lofotfiskere fotografert av Anders Beer Wilse i Ballstad i 1910.

Oppgave

Se aksjonsvideoen Banner mot olje og les utdraget «Svemmende Dyr i det Nordlandske Hav» fra Nordlands Trompet. Tekstene finner du under oppgava.

 1. Hvilken betydning tillegger tekstene torsken (fisken) for livsgrunnlaget i Nord-Norge?
 2. Hvilke andre mulige næringsveier er det fiskeriet holdes opp mot?
 3. Sammenlikn måten synspunktene formidles på i de to tekstene. Hva er likt? Hva er forskjellig?
 4. Petter Dass var en tydelig stemme i si samtid. Hadde han levd i dag, hadde han neppe vært taus i debatten om framtida for folk i Nord-Norge. Diskuter i gruppa: Hvordan ville Petter Dass ha stilt seg til spørsmålet om oljeboring i Lofoten og Vesterålen?
 5. Formuler et kort opprop eller en plakattekst (maks. 50 ord) signert Petter Dass der meninga hans om dette spørsmålet er formulert på rim. Heng oppropa opp i klasserommet.
 6. Diskuter til slutt i klassen: Hvilket av disse oppropa vil ha størst effekt i den pågående diskusjonen rundt oljeboring i nord?

Tekst 1: Banner mot olje

I mars 2013 aksjonerte ungdom over hele landet mot oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Videoen viser resultatet av det landsomfattende engasjementet blant ungdom og lokallag fra Natur og Ungdom, AUF, SU, Unge Venstre, KrFU, Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe, samt flere.

Tekst 2: Utdrag fra Nordlands Trompet

Utdrag fra kapitlet «Svemmende Dyr i det Nordlandske Hav»

[...] Nu maae jeg mig snoe til den Nordlandske Torsk,
Som Fiskerne kalde monn' Skreien paa Norsk,
Han nævnes maae Nordmandens Krone,
Han kroner vor Gielde han kroner vor Skiaae
O! Sæel est du Bonde, som Torsken kand faae,
Han føeder baad' dig og din Kone.

Du Torsk maae vel kaldes vor Næring og Brug,
Du skaffer fra Bergen saa mangen Tønd' Rug,
Den stakkels Nordfarer til Føde.
Barmhiertige Fader oplade din Hand,
Velsigne os fattige Folk her i Land
Med dine Velsignelser søde!

Skuld' Torsken os feyle, hvad havde vi da,
Hvad skulle vi føre til Bergen herfra?
Da seyled' vist Jægterne tomme.
Hvad have vi andet, her bygger og boer,
End søge vor Føde med Angel og Snor
Og pløye de Bølger hin gromme?

Og skulle du HErre forkorte din Hand,
At stænge Skrei-Torsken og Fisken fra Land,
Da lagdes vi hastelig øede.
Vi har ey at lide paa Most eller Viin,
Her findes ey heller Sølv-Biergene fiin,
Os mangler Guld-Gruven den røde.

Vort Land er ey heller et Canaan sød,
Hvor Marken med Melk og med Honning omflød
Her findes ey Druer at plukke;
Ney! Fisken i Vandet, det er vores Brød,
Og miste vi hannem, da lide vi Nød,
Og jammerlig nødes at sukke. [...]

Ordforklaringer

 • må jeg mig snoe til – må jeg vende meg til
 • Gielde – (preste)gjeld
 • skiaae – uthus, skjå
 • est du – er du
 • jekt – lite kystlastefartøy (skip)
 • oplade – åpne
 • angel –fiskekrok
 • grom – stor, svær
 • forkorte din hand – lukke din hånd, vende deg fra oss
 • hastelig – raskt
 • et Canaan sød – landet som Gud ifølge Det gamle testamente lovte folket sitt, og som skulle flyte av melk og honning

Læringsressurser

Barokken

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale