Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Folkediktning og samtidsteksterChevronRight
  5. Undersøk sagn om SvartedaudenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Undersøk sagn om Svartedauden

Undersøk sagn fra ulike deler av landet som handler om hendelser under og etter Svartedauden.

Animasjon: Svartedauden

Den pesten som har fått navnet Svartedauden, kom trolig til Norge i 1348. I løpet av kort tid døde 60 % av befolkningen. Pesten endret norgeshistorien på en dramatisk måte. Hele bygdelag ble lagt øde, og Norges rolle som europeisk stormakt i høymiddelalderen var definitivt forbi.

Pesten rammet både rik og fattig. De fleste skrivekyndige, som stort sett var prester, døde under pesten, siden deres oppgave var å ta hånd om de syke og døde. Slik gikk den norrøne skriftkulturen til grunne. I den grad det blei skrevet noe, skjedde det nå på dansk, og dansk tok etter hvert over som administrasjonsspråk.

Når store katastrofer rammer, har vi mennesker behov for å finne mening i det som skjer. Historiske sagn, som har levd på folkemunne i hundrevis av år, gir oss et innblikk i hva folk tenkte om det som skjedde. Det mest kjente sagnet er sagnet om Jostedalsrypa. Men i nesten alle norske lokalsamfunn finnes det tilsvarende fortellinger.

Hva forteller sagnene oss?

  1. Kjenner du til et sagn fra det området der du bor som handler om hendelser under Svartedauden? Fortell historien til en medelev, og diskuter hva sagnet sier om det som skjedde, og hva moralen i historien er.
  2. Søk på internett med søkeordene «svartedauden» og «sagn». Lag en oversikt over de sagnene dere finner, hva de handler om, og hva moralen er.

Læringsressurser

Folkediktning og samtidstekster

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale