Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. TalemålChevronRight
 5. Oppgaver om målmerkerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver om målmerker

Samarbeid gjerne med andre i klassen om disse oppgavene. Fortell og forklar for hverandre, da fester kunnskapen seg, og dessuten blir arbeidet garantert mye mer morsomt!

Oppgave 1

Plasser målmerker geografisk.

Oppgave 2

Studer språklige særtrekk ved din egen dialekt.

Last ned dialektskjemaet (lenke nedenfor) og avgjør hvilke målmerker som kjennetegner din egen dialekt. Skriv ned tre eksempelord til hvert målmerke du krysser av for.

Dialektskjema

Filer

Oppgave 3

Hør på Linda Eides kåseri:

Familien som spela vekk jola

0:00
Linda Eide: Familien som spela vekk jola
 • Snakker Linda Eide en lavtone- eller høytonedialekt?
 • Har hun tjukk l i dialekten sin eller ikke?
 • Har dialekten apokope?
 • Har dialekten palatalisering?
 • Hva slags r-lyd bruker hun?
 • Kan måten hun uttaler r på, si noe om hvor hun kommer fra?

Oppgave 4

Videooppgave: Hva slags talemål bruker kongen og dronningen?

a) Intervjuet med det daværende kronprinsparet i 1979.

Kongen og dronningen snakkar et bokmålsnært standardtalemål som vi kaller standard østnorsk. Se intervjuet fra 1979 og prøv å beskrive noen trekk ved talemålet til dronningen.

 • Verbbøyning
  Hvordan bøyer Sonja disse verba: skifte, oppleve, titte, treffe, finne.
 • Substantivbøyning
  Sier hun en eller ei tid, en eller ei pike?
  Bruker hun noen hunkjønnsord med a-ending i det hele tatt?
  Sier hun åra eller årene?
 • Diftong (ei) eller monoftong (e)
  Sier hun senere, vet, ble, eller seinere, veit, blei?
 • L-lyden
  Bruker hun tjukk l?

b) Se intervjuet med dagens kronprinspar fra år 2000.

 • Kronprins Haakon
  Er det store forskjeller mellom talemålet til Sonja og talemålet til Haakon?
 • Kronprinsesse Mette-Marit
  Pek på trekk ved talemålet til Mette-Marit som røper hvilken landsdel hun har vokst opp i.

Oppgave 5

Skriveoppgave

Skriv et leserinnlegg på ca. ei side der du går inn på ett av spørsmåla nedenfor. Du skal velge side – gå for et standpunkt og underbygge det med tre argumenter. Lag en tittel som hjelper deg å "spisse" innholdet i teksten.

 • Fins det "pene" og "stygge" dialekter?
 • Burde vi prøve å normere talemålet slik at svensker, dansker og nordmenn kan forstå hverandre også i framtida?
 • Er dialekter på vei inn – eller på vei ut?
 • Dialektbruk i media – positivt eller negativt?

Læringsressurser

Talemål